KOA, WOK, KSA, waar staan al die afkortingen voor?

FAQ Categorie: Wetgeving

Deze veelvoorkomende casino gerelateerde afkortingen staan in het kort voor Kansspelen op Afstand, Wet op Kansspelen of KansSpelAutoriteit.

Kansspelen op afstand 

Er bestaan verschillende soorten kansspelen. Loterijen, weddenschappen en spellen in een fysiek casino zijn hier enkele voorbeelden van. Al deze vormen vinden offline plaats. Kansspelen op afstand zijn kansspelen die online op het internet plaatsvinden. Hierbij is geen fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen.

Wet op Kansspelen

In Nederland worden kansspelen zoals loterijen, gokken, casino’s of quizzen gereguleerd door de Wet op de Kansspelen (WOK). Zo mag niet iedereen in Nederland kansspelen organiseren. In de Wet op de Kansspelen staan zaken als strafbepalingen, regels waar vergunninghouders zich aan moeten houden en de minimale leeftijd van deelnemers aan kansspelen. De huidige kansspelwet stamt uit 1964 en heeft alleen betrekking op ‘’ouderwetse’’ kansspelen. Kansspelen op afstand wordt in deze wet buiten beschouwing gelaten. Om deze reden kan op dit moment online gokken niet worden gelegaliseerd.

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit (KSA) ziet toe op de naleving van de regels in de Wet op de Kansspelen. De KSA is een onafhankelijke toezichthouder die bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking heeft om overtreders van de WOK te straffen. De Kansspelautoriteit heeft 3 doelstellingen voor ogen: bescherming van de speler, voorkomen kansspelverslaving en bestrijden illegaliteit en criminaliteit. In dit blog lees je meer over wat de KSA doet voor jou als speler.

Terug naar het overzicht