transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Wat zijn de licentie vereisten?

FAQ Categorie: Wetgeving

Om een Nederlandse vergunning te bemachtigen, moeten casino's aan strikte voorwaarden voldoen. De Kansspelautoriteit beoordeelt of de aanvrager aan die voorwaarden voldoet. De Ksa kijkt ook naar andere zaken, zoals of het casino zich in het verleden aan de regels heeft gehouden die op dat moment golden. De nieuwe wet Kansspelen op afstand (Koa) uit 2021 die aan de basis van de vergunning ligt, is erop gericht om Nederlandse spelers te beschermen. En dat is terug te zien in de licentievereisten.

Een Nederlandse casinolicentie aanvragen

Elke partij die zich bezig houdt met het aanbieden van zogenaamde risicovolle kansspelen moet een licentie aanvragen. Onder risicovolle kansspelen wordt verstaan: spellen waarbij de spelers tegen het casino spelen, gokspelletjes of casinospelletjes waarbij de spelers tegen elkaar spelen, sportweddenschappen en paardenwedden.

De Kansspelautoriteit (Ksa) verstrekt de vergunningen. Voor de aanvraag van een vergunning dient de aanvrager aan strikte voorwaarden te voldoen. Behalve een fikse aanvraagfee (op moment van schrijven zo'n 48.000 euro), moet de aanvrager vele bewijsstukken, beleidsdocumenten en andere zaken overleggen om aan te tonen dat er voldaan kan worden aan de voorwaarden.

Voorwaarden voor een casinovergunning

De eerste licentievereisten zijn:

 • De aanvrager moet in de EER gevestigd zijn (dat betekent: Europese economische ruimte, oftewel de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).
 • Aanvragende partij moet een stabiele, gezonde onderneming zijn, dus geen dreigende faillissementen, of schulden.
 • Aanvragende partij mag geen strafblaf hebben.

Dan volgen inhoudelijke licentievoorwaarden. Aanvragers moeten aantonen dat ze beschikken over beleid waaruit blijkt:

 • De organisatie is deskundig (mensen worden goed opgeleid, er is een goede organisatiestructuur met goed en onafhankelijk toezicht)
 • De organisatie is integer (de organisatie biedt alleen 100% eerlijke spellen aan, fraude wordt actief bestreden en geregistreerd)
 • De organisatie heeft een actief verslavingsbeleid en houdt zich aan alle voorwaarden die voortvloeien uit de zogenaamde 'zorgplicht'. De aanvragende organisatie moet bijvoorbeeld een functionaris aanstellen voor verslavingspreventie, spelersgedrag monitoren en analyseren, risicospelers aanspreken op hun gedrag of zonodig uitsluiten, spelers helpen bij zelfpreventie via limieten en uitsluitingen
 • Organisatie hanteert betaalprocedures die witwassen en financiering van terrorisme tegengegaan)
 • Organisatie houdt zich aan de regels omtrent marketing en reclame voor kansspelen
Dan nog enkele technische voorwaarden: 
 • Aanvrager moet zich aansluiten bij het CruksCentraal Register Uitsluiting Kansspelen waarin risicovolle spelers zijn opgenomen, of die zich daar zelf voor hebben aangemeld. Lees ook: wat is cruks?
 • Kansspelbedrijven moeten een Controledatabank (CDB) bijhouden met actuele gegevens over bijvoorbeeld betalingstransacties, overschreden speellimieten, enzovoorts. Tevens moeten zij de Ksa toegang geven tot de controledatabank zodat ze gecontroleerd kunnen worden. 
 • Casino's moeten beschikken over een Random Number Generator Certificaat. 


Terug naar het overzicht