Wat zijn de licentie vereisten?

FAQ Categorie: Wetgeving

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten (potentiële) kansspelbedrijven aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten zij een oplettende houding aannemen ten opzichte van risicovol speelgedrag om spelers te beschermen en tevens ingrijpen wanneer dit nodig is.

Op dit moment zijn nog niet alle vergunningsvoorwaarden voor het mogen aanbieden van online kansspelen bekend. De Kansspelautoriteit is hier nog druk mee bezig. De onderstaande licentie vereisten zijn al wel zeker:

  • De aanvrager moet gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER). In dit laatste geval moet je denken aan de landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
  • Elke aanbieder moet aangesloten zijn op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)
  • De Kansspelautoriteit (Ksa) hanteert een zogeheten ‘zorgplicht’. Dit betekent dat aanbieders moeten letten op het speelgedrag van spelers en indien nodig moeten ingrijpen.
  • Als speler moet je de mogelijkheid hebben om via het eigen account limieten in te stellen. Bijvoorbeeld een limiet voor stortingen en speeltijd.
  • Kansspelbedrijven moeten een Controledatabank (CDB) vullen met actuele gegevens van het verloop van hun kansspelaanbod. Tevens moeten zij hier De Ksa toegang toe geven zodat online casino’s gecontroleerd kunnen worden.
Terug naar het overzicht