transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Advies Raad van State op Besluit Kansspelen op afstand: uitleg voor de speler!

Advies Raad van State op Besluit Kansspelen op afstand

De Raad van State heeft op 3 februari 2021 het Advies op het Besluit Kansspelen op afstand gepubliceerd - een verdere stap naar legalisering van online gokken in Nederland. Nu denk je wellicht; in hoeverre is dit voor mij interessant? Wij snappen dat deze juridisch getinte online casino content wat saai kan ogen. Nu is het zo dat wij deze content zó inrichten, dat het juist nuttig is voor jou. Bij het schrijven van artikelen als deze zorgen we dat wij filteren op zaken die juist relevant zijn voor jou als online casino speler. Zo doen we dat ook nu weer: we gaan in op zaken als bescherming van jouw registratiegegevens, illegaal aanbod en handhaving door de Kansspelautoriteit (benoemd in dit advies van de Raad van State). Maar allereerst:

Wat doet de Raad van State precies?

De Raad van State (hierna RvS) is een in de Grondwet (artikelen 73 - 75) vastgelegd college met een dubbele functie. Zo kent de RvS allereerst de afdeling bestuursrechtspraak. Hoe werkt dit? Stel, je gaat in bezwaar bij een bestuursorgaan (denk aan de Gemeente, of bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit). Dan wordt dit bezwaarschrift allereerst behandeld door precies datzelfde orgaan, maar wel door een aparte bezwaarafdeling. Stelt deze afdeling je wederom in het ongelijk? Dan kan je de zaak voorleggen aan de bestuursrechter. De bestuursrechter zal de zaak dan opnieuw bekijken. Maar stel, de bestuursrechter beslist vervolgens weer tegen jouw wens in. Dan kun je, los van economische zaken, belastingzaken of bijvoorbeeld tuchtrechtzaken, in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS (dit kan dus niet zomaar in alle gevallen). Daarnaast vervult de RvS een tweede taak. De Afdeling advisering van de RvS adviseert op wet- en regelgeving, waarbij vooral naar kwaliteit en uitvoerbaarheid wordt gekeken. Zo werd op 13 juli 2020 het Besluit Kansspelen op afstand aanhangig gemaakt voor advies, werd dit advies vastgesteld op 9 december 2020 en is dit op 3 februari 2021 gepubliceerd (ook met samenvatting).

Dit advies van de RvS met betrekking tot regulering van online kansspelen bevat een aantal zaken die voor jou als speler interessant zijn. Die gaan we hieronder bespreken!

Optreden tegen illegale aanbieders

Zoals je als online casino speler misschien wel weet, is het ook in Nederland op veel plekken mogelijk om online te gokken. Dergelijke aanbieders mogen de kansspelen niet aanbieden in Nederland, en doen dit vaak ook niet meer actief. Hoewel officieel verboden, zitten daar nog altijd betrouwbare aanbieders tussen. Wel is het zo dat er ook genoeg 'Cowboy Casino's' zijn, waar veel spelers slechte ervaringen mee hebben. Een aantal van die slechte ervaringen op een rij:

  • Vertraagde uitbetalingen;
  • Lastige procedures met betrekking tot identificatie;
  • Soms helemaal géén uitbetalingen;
  • Vreemde/strenge bonusvoorwaarden;
  • Onredelijke of zelfs onbereikbare klantenservice;
  • en meer (genoeg om gefrustreerd van te raken)...

Een functie van de Wet Kansspelen op afstand en in het verlengde daarvan ook dit (ontwerp)besluit, is het beschermen van de Nederlandse gokker tegen dergelijke zaken. In het advies van de RvS wordt geadviseerd om nader in te gaan op de mogelijkheden van effectieve handhaving tegen illegale aanbieders. Voor jou interessant: er wordt getracht jouw belangen te behartigen!

Bescherming van jouw gegevens als (online) casinospeler

Een interessante paradox blijft natuurlijk de afweging tussen preventie bij gokverslaving en gegevensbescherming. In hoeverre mogen jouw persoonlijke gegevens gebruikt worden om jou te behoeden voor gokverslaving? In het advies van de RvS wordt ingegaan op het vinden van deze balans. De AVG-wetgeving wordt hierin aangehaald: een Europese Verordening die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden in Nederland. Deze wet ziet op bescherming van jouw persoonsgegevens. De RvS gaat in het advies in op belangrijke zaken uit deze wet en geeft aan dat registratieverplichtingen en daarmee samenhangende analyses volledig dienen te voldoen aan de AVG. Onder andere:

  • Verwerking van gegevens moet strikt noodzakelijk zijn;
  • Er dient een grondslag te zijn per verwerkingsdoel;
  • De (in het besluit) vastgelegde bewaartermijnen moeten duidelijk zijn voor de speler (niet langer bewaren dan noodzakelijk);
  • Proportionaliteit en noodzakelijkheid van gegevensverwerking moeten extra belicht worden omdat het hier gaat om 'bijzondere persoonsgegevens': gegevens over de gezondheid (o.a.), ofwel gokverslaving in dit geval.

Interessant voor jou als speler, want er wordt dus absoluut rekening gehouden met jouw privacybelangen in dit advies!

Voor jou als speler is het vast en zeker prettig om te weten dat het de Nederlandse overheid nog altijd gaat over het behartigen van jouw belangen. Waarschijnlijk kunnen we in Nederland straks echt rekenen op een veilige en prettige omgeving om online te gokken! Altijd op de hoogte blijven van interessante nieuwtjes over de online kansspelmarkt in Nederland? Volg de nieuwsberichten van Top-Casino!