transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Casinospeler versus exploitant illegale online kansspelen

Speler vordert succesvol geld terug van illegaal casino

Het was vorig jaar eindelijk zo ver, online kansspelen werden in Duitsland gelegaliseerd. Duitse spelers konden vanaf dat moment een bezoek brengen aan de legale online casino’s. Duitsland heeft net zoals Nederland veel te kampen met illegale aanbieders. Veel Duitsers maakten maar al te graag gebruik van de illegale casino’s. Er werden miljoenen euro’s uitgegeven. Alleen ging het spelen bij deze casino’s niet zonder gevolgen, want met gokken gaat geld gemoeid. Veel spelers hebben over de afgelopen jaren duizenden euro’s verspeeld en hebben veel geld verloren. Er zijn nu een aantal rechtszaken succesvol aangespannen om het verloren geld terug te vorderen. En als eenmaal het hek van de dam is…. Vandaag bespreken we een zaak waarin een speler zijn geld succesvol terugvordert van het illegale casino.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: Geanonimiseerde partij (eiser) en illegale exploitant van online kansspelen (verweerder). De naam van de illegale aanbieder is (nog) niet bekend.
  2. De eis in deze zaak: Eiser heeft tussen februari 2019 en juli 2020 deelgenomen aan online kansspelen die via een Duitstalige website werden aangeboden. In deze tijd heeft deze persoon zo'n 12.800 euro verloren. Het casino had een vergunning uit Malta, maar geen vergunning van de Duitse autoriteit. De speler eist zijn geld terug, omdat het online casino niet de juiste vergunning heeft en daardoor geen recht  heeft op het geld.
  3. De uitspraak in deze zaak: De rechter heeft geoordeeld dat de exploitant van online kansspelen de geleden schade dient te vergoeden. De schade die de eiser heeft geleden, heeft plaatsgevonden tijdens een periode dat het voor kansspelaanbieders verboden was kansspelen aan te bieden in Duitsland. Hiermede is de gesloten kansspelovereenkomst nietig.
  4. De kosten: De exploitant van online kansspelen is veroordeeld tot het vergoeden van de volledige schade. Dit houdt in dat de exploitant de 12.800 euro dient terug te betalen aan eiser. Over de verdeling van de proceskosten is nog niks bekend.

Samenvatting rechtszaak speler versus exploitant

De officiële uitspraak van de bovenstaande zaak (referentie 5 O 437/21) is nog niet gepubliceerd, maar de uitspraak is al wel bekend. Verwacht wordt dat de uitspraak in de komende weken wordt gepubliceerd. Het vonnis is wel al in handen van het advocatenkantoor CLLB Rechtsanwälte, het advocatenkantoor dat de eiser heeft bijgestaan.

Voordat er op de zaak wordt ingegaan is het eerst handig om wat achtergrondinformatie te verschaffen. Het aanbieden en organiseren van online kansspelen was tot eind juni 2021 verboden in Duitsland. Echter hield dit niet veel casino’s tegen toch de Duitse markt te betreden en bleven om online kansspelen aanbieden. Mede door het gebruik van Duitstalige websites werd het de spelers gemakkelijk gemaakt toegang te krijgen tot de websites en een spel te spelen.

Op 1 juli 2021 werd het verbod op online gokken in Duitsland versoepeld. Het aanbieden van de kansspelen voor eind juni 2021 was echter illegaal. Spelers, die deelnamen aan deze kansspelen, hebben zodoende geld uitgegeven aan een illegaal casino. Dit betekent dat het geld van de spelers, dat het casino heeft ontvangen als een onrechtmatige transactie kan worden gezien. Er is namelijk geen rechtsgeldige grondslag geweest om dit geld te ontvangen. Advocaat István Cocron van CLLB Rechtsanwälte vertelt nog het volgende over de ongeldige grondslag: "Aangezien zij, lees kansspelaanbieders, aldus het verbod uit het Staatsverdrag inzake kansspelen hebben overtreden, hebben zij de gokinzetten  zonder rechtsgrond ontvangen. Daarom moeten zij de spelers hun verliezen vergoeden." Spelers van casino's die een schadevordering instellen, kunnen er op vertrouwen dat de Duitse rechtbanken de onvoorwaardelijke geldigheid van het Staatsverdrag inzake kansspelen erkennen.

In de introductie is duidelijk gemaakt dat steeds meer Duitsers naar de rechter stappen om hun verloren geld terug te krijgen. Nu blijkt dat veel spelers winsten in de rechtbank boeken zijn ze er niet weg te slaan. Dit zal dan ook zeker niet de laatste zaak zijn omtrent dit onderwerp. De arrondissementsrechtbank van Freiburg heeft op 18.10.2022 geoordeeld dat de aanbieder van online kansspelen de schade volledig moet vergoeden aan de speler, omdat zij niet over de juiste vergunning beschikte. Hoewel het online casino in bezit was van een Maltese vergunning is dit niet voldoende, een Duitse vergunning is namelijk verplicht.

De rechtbank is als volgt tot haar beslissing gekomen: Krachtens artikel 4, lid 4, van het Staatsverdrag inzake kansspelen was het aanbieden van online kansspelen in Duitsland verboden. Het online casino heeft, door het aanbieden van kansspelen, dit wetsartikel duidelijk geschonden. De rechtbank van Freiburg stelt dat de tussen de partijen gesloten kansspelovereenkomsten nietig zijn en de online kansspelaanbieder de inzetten van eiser onrechtmatig heeft verkregen. Wegens het onrechtmatig verkrijgen van het geld heeft de rechtbank geoordeeld om het verlies van de speler volledig te vergoeden.

Zelfs indien de eiser zelf het verbod had geschonden door deel te nemen aan de online kansspelen, veranderde dit niets aan zijn vordering tot terugbetaling, aldus de regionale rechtbank van Freiburg. De eiser had verklaard dat hij niet op de hoogte was van het verbod. Het illegale casino heeft het tegendeel niet aangetoond. Bovendien heeft het casino tegenstrijdige argumenten aangevoerd. Enerzijds verwijzen zij naar de wettigheid van hun Maltese vergunning om online kansspelen te mogen aanbieden, anderzijds verwijten zij eiser dat hij ondanks het verbod heeft deelgenomen aan kansspelen, aldus de rechtbank.

Bovendien diende het verbod krachtens het Staatsverdrag inzake gokken in de eerste plaats om gokkers te beschermen tegen gokverslaving door het gokken op internet te beperken. Dit beschermingsdoel kan echter niet worden bereikt als de aanbieders van illegale kansspelen het geld mogen houden, aldus het Landgericht Freiburg.