transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Wanneer kan ik geld terugeisen van een casino?

geld terug eisen casino

Spelen bij een online casino hoort leuk te zijn, dat dit niet altijd het geval is blijkt wel uit de praktijk. De afgelopen jaren zijn verschillende online casino’s, zowel legale casino's als illegale, voor de rechter gesleept door spelers in de hoop geld terug te eisen. De gronden om geld terug te vorderen, kunnen erg uiteenlopen. Zo dienen online casino’s voor te komen, omdat zij illegaal kansspelen hebben aangeboden, of omdat spelers van mening zijn dat een weddenschap onterecht ongeldig is verklaard. In dit artikel gaan we op basis van uitspraken onderzoeken wanneer men wel en geen recht heeft op het terugeisen van geld.

Inhoudsopgave

Voordat we verder ingaan op een aantal zaken, is het allereerst goed om te benoemen dat elke zaak uniek is. Een uitkomst in zaak A garandeert dus geen uitkomst in zaak B. Uiteraard zijn er wel algemene lessen uit de uitspraken te trekken en die delen we graag met je. In dit artikel zetten we een aantal zaken uiteen waar een speler een rechtszaak wint van zowel een illegaal casino als een legaal casino en behandelen we zaken waar juist een legaal of illegaal casino wint. We zullen kijken naar uitspraken binnen Nederland, maar ook naar uitspraken in bijvoorbeeld Duitsland, met een op veel vlakken vergelijkbare situatie als in Nederland.

Een Nederlandse speler wint een zaak van een legaal casino

Het aanspannen van een rechtszaak doe je niet zomaar, in de meeste gevallen hebben mensen namelijk het idee dat hun onrecht is aangedaan. Wanneer je bijvoorbeeld een weddenschap sluit bij een bookmaker, verwacht je dat deze weddenschap kloppend is. Dit geldt niet alleen voor de weddenschap en de quotering zelf, maar ook voor de tekst van de weddenschap.

Zo is in 2021 een speler in het gelijk gesteld, wegens onduidelijkheid over de tekst van een weddenschap. TOTO had als opsteller van de weddenschap ruimte gelaten voor onduidelijkheid, waardoor de rechter heeft geoordeeld dat de weddenschap in beginsel ten nadele van TOTO als professionele partij uitgelegd moest worden.

De bovengenoemde zaak is niet de enige zaak waarin een speler in het gelijk wordt gesteld. Pasgeleden nog heeft de rechter geoordeeld dat een viertal spelers hun weddenschap alsnog uitbetaald moeten krijgen, omdat TOTO de weddenschap onterecht ongeldig zou hebben verklaard wegens een foutieve quotering. TOTO heeft de weddenschap nooit ongeldig verklaard op basis van het deelnemersregelement die geldig is, maar had wel een schikking aangeboden. Volgens de rechter opende dit de deur naar willekeur en is het in strijd het beginsel van transparantie.

“Het doen van een dergelijk aanbod is in strijd met het beginsel van transparantie, oordeelt de kantonrechter. Dat beginsel is vooral bij weddenschappen als in dit geval van het grootste belang. Het doen van een aanbod dat niet overeenkomt met de oorspronkelijke quotering waartegen deelnemers inzetten, opent de weg naar willekeur vindt de rechter. Dat past evenmin bij het karakter van dergelijke weddenschappen.

“De rechter wijst daarom de vordering van de vier deelnemers toe. Dat heeft tot gevolg dat Lotto het bedrag volgens de oorspronkelijke quotering aan de vier moet uitkeren.”

Het is belangrijk om te benadrukken dat elke zaak anders is en dat een goede uitkomst in de ene zaak geen goede uitkomst in een andere zaak garandeert. Hieronder zullen we je een voorbeeld geven van een uitspraak waarin een casino in Nederland in het gelijk werd gesteld.

Een Nederlands legaal casino wint een zaak

De afgelopen jaren worden er steeds meer rechtszaken tegen online casino’s aangespannen. De redenen van rechtszaken kunnen erg uiteenlopen. Hierboven heb je kunnen lezen dat een speler een rechtszaak had aangespannen wegens onduidelijkheid over de tekst van een weddenschap, maar er worden bijvoorbeeld ook rechtszaken aangespannen omdat spelers van mening zijn dat een weddenschap onterecht ongeldig is verklaard. Dit soort zaken leiden in zijn algemeenheid tot weinig succes, dit komt mede door de algemene voorwaarden die online casino’s en bookmakers hanteren.

Casino’s hebben in hun algemene voorwaarden (bijna) altijd staan dat inzetten bij fouten in het systeem ongeldig kunnen zijn. Een rechtszaak aanspannen heeft in het geval van duidelijke fouten in quoteringen dus geen zin. De onderstaande zaken zijn in het voordeel van het casino beslist:

  • TOTO heeft succesvol een zaak gewonnen, nadat spelers van mening waren dat een weddenschap onterecht ongeldig was verklaard. De rechter oordeelde dat TOTO kon aantonen dat er sprake was van een fout en zich daarom succesvol kon beroepen op haar deelnemersregelement;
  • Een man verloor een rechtszaak van TOTO over onenigheid om de tekst van een weddenschap. Deze zaak werd verloren mede omdat de man meerdere keren contact had opgenomen met de klantenservice van TOTO om de weddenschap te verifiëren, waarna de rechtbank concludeerde dat de man ook zijn twijfels had bij de uitleg van de tekst.

Onder welke omstandigheden wint een casino een rechtszaak?

Het is lastig te bepalen onder welke omstandigheden een casino een rechtszaak zal winnen, want zoals eerder aangegeven is elke rechtszaak uniek. Echter kunnen we stellen dat casino’s in soort zaken vaak in het gelijk worden gesteld, omdat ze in de algemene voorwaarden hebben geregeld wat geldige redenen zijn voor een ongeldige weddenschap. Wanneer een casino de juiste stappen heeft gevolgd, zal een rechter in de meeste gevallen in het voordeel van het casino beslissen.

Een Nederlandse speler wint een zaak van een illegaal casino

In Duitsland is deze ‘trend’ al jarenlang aan de gang, maar spelers dagen illegale online casino’s steeds vaker voor de rechter, en dat gebeurt nu ook in Nederland. Afgelopen maanden hebben meerdere illegale online casino’s voor de rechter moeten verschijnen, omdat spelers hun geld terugeisen.

Deze spelers eisen hun geld terug, omdat deze casino’s online kansspelen aanboden toen dit illegaal was en ze hun zorgplicht hebben geschonden. Zoals bekend, was het aanbieden van online kansspelen tot eind september 2021 verboden in Nederland, dit hield echter niet veel online casino’s tegen. Het was hierdoor voor spelers mogelijk alsnog duizenden euro’s uit te geven bij verschillende illegale casino’s.

Uit recente uitspraken blijkt dat de illegale casino’s er niet zo makkelijk vanaf komen. De rechter heeft de spelers namelijk in het gelijk gesteld. Het is hier wel goed om erbij te vermelden dat de casino’s bij verstek zijn veroordeeld.

Verschillende rechters in Nederland hebben in ieder geval geoordeeld dat de kansspelovereenkomst die is gesloten tussen het illegale casino en de spelers nietig verklaard moet worden, waardoor de illegale casino’s de spelers geld terug moeten betalen. Eerder schreven we er al een artikel over, maar het platform CasinoClaim geeft Nederlandse spelers de kans om verliezen terug te claimen. Zij kunnen in dit soort zaken spelers helpen en bijstaan.

Heeft het zin om je geld terug te vorderen?

Hoewel de casino’s bij verstek zijn veroordeeld, zijn de uitspraken hoopvol. Kijkend naar ons buurland Duitsland kan het zomaar zijn dat het ene na het andere casino’s spelers moeten terugbetalen. Wanneer je geld hebt verloren bij een illegale kansspelaanbieder in een tijd dat het verboden was, heb je dus kans om je geld terug te eisen en te krijgen. In Nederland kan dat via Casinoclaim.

We zullen echter wel in de gaten moeten houden of de uitspraak standhoudt wanneer de illegale aanbieders zichzelf verdedigen in de genoemde rechtszaken. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Ook is niet duidelijk of de illegale casino's de spelers daadwerkelijk hebben terugbetaald.

Duitse spelers winnen zaak van een illegaal casino

We hebben het al even kort aangekaart, maar in Duitsland is het aanspannen van rechtszaken tegen illegale casino’s bijna een trend te noemen. Er zijn ondertussen namelijk al tientallen, zijn het niet honderden, zaken aangespannen door spelers om hun geld terug te eisen. Waarom? Zij hebben namelijk online gegokt via een illegale aanbieder. Het aanbieden en organiseren van online kansspelen was tot eind juni 2021 verboden in Duitsland. Dit hield overigens niet veel casino’s tegen toch de Duitse markt te betreden en bleven om online kansspelen aanbieden.

Op 1 juli 2021 werd het verbod op online gokken in Duitsland versoepeld. Het aanbieden van de kansspelen voor eind juni 2021 echter illegaal. Spelers, die deelnamen aan deze kansspelen, hebben zodoende geld uitgegeven aan een illegaal casino. Dit betekent dat het geld van de spelers, dat het casino heeft ontvangen als een onrechtmatige transactie kan worden gezien. Er is namelijk geen rechtsgeldige grondslag geweest om dit geld te ontvangen. En deze argumentatie blijkt in de rechtszaal goed te werken, veel zaken worden namelijk in het voordeel van de speler beslist.

Rechtbank

Illegaal casino

Bedrag teruggeëist en gekregen

Ausburg

Nog onbekend

€27.000

Berlijn

Nog onbekend

€62.700

Freiburg

Nog onbekend

€12.800

Sleeswijk-Holstein

Brivio Limited

€14.000

Een illegaal casino wint een Duitse zaak

Hoewel we hierboven schreven dat zaken vaak in het voordeel van de speler worden beslist, is dit niet altijd het geval. Duitse spelers stappen naar de rechter in de hoop hun geld terug te eisen van illegale casino’s, maar dat dit niet altijd in voordeel wordt beslist blijkt uit meerdere uitspraken. In eerdere zaken werd beargumenteerd dat het geld wat de casino’s hebben ontvangen niet rechtsgeldig is verkregen, omdat het illegaal was online kansspelen aan te bieden.

Een ander kan beargumenteren dat de speler pech heeft, omdat in overtreding was gezien het feit dat online gokken illegaal was. Hoewel er dus een aantal spelers zijn die het geld hebben terugkregen, omdat het niet rechtsgeldig was ontvangen werkt het twee kanten op.

Rechters zijn het dus niet altijd met elkaar eens en kunnen tot een ander oordeel komen. Hieronder twee voorbeelden van rechtszaken die in het voordeel van het illegale casino zijn beslist:

  • De rechter oordeelde in een zaak dat de speler vrijwillig heeft deelgenomen en dat als hij geld had gewonnen er geen zaak zou zijn. Daarnaast stond in de algemene voorwaarden van de illegale aanbieder beschreven dat online kansspelen nog illegaal waren in Duitsland en dat het risico van verlies voor de speler zou komen;
  • De regionale rechtbank van Heilbronn heeft geoordeeld dat de groep die recht heeft op een terugbetaling veel kleiner hoort te zijn. Deze rechter heeft namelijk bepaald dat alleen mensen die gokverslaafd zijn en dit ‘geloofwaardig kunnen bewijzen’ onder de bescherming van de voormalige wet vielen. Als een speler dit niet kan bewijzen heeft deze geen recht op terugbetaling.

Er zijn in Duitsland dus veel rechters die in het voordeel van de spelers beslissen, maar niet elke rechter gaat daarin mee. Het lijkt erop dat sommige rechters wat kritischer zijn gaan kijken naar de spelers die hun geld terugeisen. Het heeft daar dus niet altijd zin om je geld terug te vorderen.

Heeft het terugeisen van je geld zin?

We kunnen denk ik wel stellen dat het van veel verschillende factoren afhangt of een rechtszaak aanspannen zin heeft ja of nee, want zoals eerder gesteld, is elke zaak is uniek. We kunnen echter wel algemene lessen trekken uit alle casino rechtszaken.

Over het algemeen zijn rechters, zeker in Duitsland, geneigd om spelers die geld zijn verloren bij een illegale aanbieder in het gelijk te stellen. In Nederland zullen we nog even moeten afwachten of de rechters hier ook in meegaan, maar de eerste tekenen daarvan zijn er wel.

Andere rechtszaken vallen of staan vaak met het naleven van de algemene voorwaarden of andere regelementen  zoals bonusvoorwaarden die van toepassing zijn, dit geldt voor alle partijen. Wanneer een casino of bookmaker de voorwaarden niet naleeft en bijvoorbeeld een weddenschap onterecht ongeldig verklaard, zal de zaak hoogst waarschijnlijk in het voordeel van de speler worden beslist. Heeft het casino of de bookmaker volgens haar eigen voorwaarden-boekje gehandeld? Dan zal de rechter oordelen dat het casino geen geld hoeft terug te betalen. Je bent namelijk bij aanmelding akkoord gegaan met deze voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat je de voorwaarden van de online casino's doorneemt. (wij doen dit voor jou in het beoordelen van de casino's onze casino reviews en zullen jou op de hoogte brengen van eventuele eigenaardigheden.

Per zaak verschilt het wat de uitkomst zal worden, echter hopen we dat dit artikel je een beter beeld heeft gegeven wanneer je geld van een casino kunt terugeisen via de rechter.