transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Terechte inschrijving in Cruks: geen €24,6 miljoen aan schadevergoeding

rechtszaak tegen cruks

De rechtbank van Den Haag heeft geoordeeld dat de Kansspelautoriteit een speler terecht in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) heeft ingeschreven. De rechtszaak werd aangespannen, omdat de man van mening is dat hij onterecht in het register is ingeschreven. De speler die daarnaast een schadevergoeding van €24,6 miljoen eiste, kan fluiten naar zijn geld.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: anonieme partij (eiser) tegen de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: de Kansspelautoriteit moest voor de rechter verschijnen omdat een man een zaak tegen de autoriteit had aangespannen. De man vond dat hij onterecht onvrijwillig in het Cruks werd ingeschreven. Eerder had de man al onsuccesvol bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit aangespannen. Voor de, volgens de man, onterechte inschrijving eist hij een schadevergoeding van €24,6 miljoen. De Kansspelautoriteit is van mening dat de man terecht is ingeschreven in het register, nadat ze zorgvuldig onderzoek hadden verricht.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft geoordeeld dat de Kansspelautoriteit in haar recht stond om de speler in te schrijven in het zelfuitsluitingsregister. Daarnaast kon de man de geleden schade niet aantonen, waardoor er geen reden meer voor een rechtszaak was.
  4. Datum uitspraak: 7 november 2023
  5. De kosten: over de kosten is niks bekend gemaakt.

Voordat we uitgebreider op de bovenstaande zaak ingaan, leggen we eerst nog eens kort uit wat en voor wie het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is. Het Cruks is een grote database van spelers die tijdelijk van deelname zijn uitgesloten omdat zij het gokken niet meer onder controle hebben. Deze spelers kunnen dus voor een bepaalde tijd niet meedoen aan kansspelen. Een uitsluiting heeft een minimale duur van 6 maanden, maar kan zoals in deze zaak ook langer zijn. Wil je meer weten over wat het Cruks precies is? We schreven er eerder een artikel over.

Meerdere waarschuwingen ontvangen

De zaak begon op 3 november 2022 toen de Kansspelautoriteit (Ksa) een kennisgeving ontving van kansspelaanbieder over het speelgedrag van de man in kwestie. Deze kennisgeving volgde op eerdere waarschuwingen van het online casino, waarbij de man viermaal binnen dertig dagen verzocht om verhoging van storting/inlogtijd/saldolimiet. Door deze acties kreeg de man van de kansspelaanbieder een mail waardoor hij meer inzicht in zijn gokgedrag zou krijgen. Op deze mail werd erg verdedigend gereageerd. Mails als deze worden verzonden om ervoor te zorgen dat kansspelverslaving wordt tegengegaan.

Bovendien meldde een (ex-)vriendin van de man op 26 oktober 2022 identiteitsfraude, waarbij hij zonder haar medeweten een account op haar naam had aangemaakt en €60.000,- op kansspelsites, waaronder op GGPoker, had verspeeld.

Een onvrijwillige inschrijving

Op basis van de bovengenoemde informatie besloot de Ksa de man onvrijwillig in te schrijven in Cruks. Na ontvangst van een negatief advies van de Extern Deskundigen Kansspelverslaving op 19 december 2022, informeerde de Ksa de man op 25 november 2022 over de voorgenomen inschrijving. De experts waren van mening dat de man ingeschreven moest worden in het register, omdat de gokker naar alle waarschijnlijkheid zou leiden aan een gokverslaving. Ondanks de optie, reageerde de man niet op de verzonden informatie van de Ksa, waarna de gokker onvrijwillig werd ingeschreven in het register.

Standpunten van partijen

De Ksa stelde dat het onderzoek naar de noodzaak van inschrijving zorgvuldig was uitgevoerd, met inachtneming van artikel 33da van de Wet op de kansspelen (Wok) en relevante beleidsregels. De inschrijving in Cruks werd als noodzakelijk beschouwd op basis van vermeende onmatige deelname aan kansspelen en een mogelijke gokverslaving.

In de rechtszaal laat de Ksa weten dat er geen reden is om te twijfelen aan het verhaal van de gokexploitant, (ex-)vriendin, en de experts. Onderbouwing of ontkrachting van het verhaal werd niet gegeven door de eisende partij. Er is ook geen sprake van schending van de grondrechten of inmenging in de persoonlijke levenssfeer zo betoogd de waakhond.

De man betwistte het besluit en eiste een schadevergoeding van €24,6 miljoen. Hij argumenteerde onder andere dat Cruks illegaal was vanwege de afhankelijkheid van een Burgerservicenummer (BSN), waardoor mensen uit andere lidstaten geen toegang zouden hebben tot legale Nederlandse online casino's.

Terechte inschrijving in Cruks

De rechtbank oordeelde dat de man geen procesbelang meer had, aangezien zijn inschrijving in Cruks afliep op 26 juli 2023. De gestelde schade was niet aannemelijk gemaakt, waardoor het beroep niet-ontvankelijk werd verklaard. De rechtbank voegde toe dat de man zich leek te richten tegen Cruks als systeem, wat als een principieel belang werd beschouwd.

De Ksa werd geprezen voor de zorgvuldigheid van het onderzoek en het advies van externe deskundigen. De rechtbank concludeerde dat de man niet aantoonde dat de besluitvorming van de Ksa schade veroorzaakte na de beëindiging van zijn inschrijving in Cruks op 26 juli 2023.

Wat leren we van deze rechtszaak?

Het hebben van een gokverslaving kan grote (negatieve) gevolgen met zich meebrengen, zoals in deze zaak. Het is daarom belangrijk om op tijd te stoppen en tijdig hulp te zoeken wanneer je het zelf niet meer in de hand hebt, door je bijvoorbeeld in te schrijven in het Cruks.