transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Exclusief interview met Simon Hammon - CEO Relax Gaming

simon hammon relax

Relax Gaming, bekend van de Dream Drop Jackpot casinospellen en gokkasten zoals Money Train is zeer populair en bij veel legale Nederlandse online casino's te vinden. Tijd voor ons om uit te zoeken waarom door in gesprek te gaan met de CEO van deze bekende gokkastenmaker; Simon Hammon.

English (original) version below

Nederlandse versie (vertaald uit Engels):

De Dream Drop jackpot is sinds de lancering al een paar keer gevallen, kortgeleden ook in Nederland (1,9M bij Kansino). Waarom is de Dream Drop jackpot zo'n succes in vergelijking met andere progressieve jackpots?

Simon Hammon: Veel van de hype rondom de Dream Drop jackpots komt door een paar cruciale aspecten, waaronder een hoge frequentie van uitbetalingen. Veel klassieke jackpots worden bekritiseerd omdat ze niet genoeg spanning, anticipatie en beloningen kennen, terwijl de Dream Drop jackpots zijn ontworpen om die zaken juist wél te hebben. Dit mechanisme verlegt grenzen, met als resultaat dat de jackpot in minder dan een jaar al 1,6 miljoen keer is gewonnen door individuele winnaars. De participatiegraad is ook flink omhoog geschoten.

Toch gaat het niet allemaal om de prijzen! We investeren het merendeel van onze tijd erin om ons mechanisme te integreren in basiscontent die op zichzelf staand al entertainend is, zodat we niet van het mechanisme afhankelijk hoeven te zijn om succesvol te zijn.

Simon: minimaal 2 spellen per maand worden gelanceerd in 2023

Dit creëert ook een andere jackpotervaring, waarmee een nieuwe groep jackpotspelers wordt binnengehaald. Het is ons gelukt om aan de hand van onderzoek en feedback van onze partners bepaalde gaten in de productlijn te detecteren, waardoor we een product konden creëren dat in de markt uniek is vanwege de meeslepende spellen, hoge prijzen, fantastische functionaliteiten en frequentere uitbetalingen.

 

Kun je ons een korte preview geven van wat we in 2023 van Relax Gaming mogen verwachten? Is er iets in het bijzonder waar je naar uitkijkt?

Simon Hammon: De Relax 2023 roadmap barst bijna uit z'n voegen, aangezien er minimaal 2 spellen per maand worden gelanceerd. Onze technici worden elke maand steeds innovatiever, met een climax in Q2 en Q3.

We zijn bijzonder enthousiast over enkele nieuwe samenwerkingen in de projecten die eraan komen, een geweldige “Book of” uitvoering met CasinoGrounds in maart en een paar andere leuke partners die binnenkort worden aangekondigd.

Dream Drop Jackpots bereiken nieuwe hoogtes gedurende het jaar, met een groot jackpotspel dat in juni komt. Blijf op de hoogte voor een adrenaline-gevuld jaar met Relax Gaming!

 

Wat zijn de grootste inspiratiebronnen voor nieuwe spellen en horen teamevenementen hier mogelijk bij? En wie bepaalt welk idee werkelijkheid wordt?

Simon Hammon: Een aspect waarin Relax zich onderscheidt, is onze aanpak bij het opdoen van ideeën. Onze teams kijken naar externe factoren, waaronder popcultuur, en natuurlijk trends in de industrie om inspiratie op te doen voor de volgende blockbuster hit. Hierbij bleek het ook zeer nuttig om te reizen voor conferenties en exposities. Blootstelling aan verschillende markten, culturen en concurrentie kunnen ten grondslag liggen aan nieuwe ideeën en onze brainstormsessies opnieuw uitvinden.

Met betrekking tot het besluitvormingsproces handelen wij in een vlakke bedrijfsstructuur, waarbij er meerdere productieteams samenwerken om 24+ spellen per jaar te produceren. Elk van deze teams werkt aan één spel per keer en wordt begeleid door een Game Product Officer die ervoor zorgt dat het project voltooid wordt. Ondanks dat we samen brainstormen en bouwen, ligt de uiteindelijke bevoegdheid natuurlijk bij de GPO.

Wanneer je de uitgeklede versie van het spel kan spelen en daar vervolgens zo veel plezier uit kunt halen, dan weet je dat je goud in handen hebt!

Simon Hammon over Money Train 2

 

Heb je zelf een favoriete gokautomaat van een andere provider? En eentje van Relax Gaming?

Simon Hammon: Dit is altijd een moeilijke vraag, aangezien er zo veel spellen zijn die op de markt komen die interessant en uniek zijn, zowel bij grote als kleine aanbieders. Alle content bijhouden is, uiteraard, een steeds grotere uitdaging. Ik heb zelf van nature een voorkeur voor spellen waar ik bij betrokken ben geweest of waarvan ik het creatieve proces heb meegemaakt. Guns N’ Roses en South Park (niet meer te spelen, red.) van NetEnt zijn twee passieprojecten uit de begindagen van mijn carrière in deze industrie, dus zullen ze bij mij altijd hoog in het vaandel staan. Ze zijn met zó veel passie gemaakt en met heel veel trots gelanceerd.

De vraag is nog moeilijker als ik mijn favoriete Relax spel moet kiezen. Elk spel dat we produceren heeft wel iets speciaals of unieks, dus moet ik weer voor 2 spellen gaan. Temple Tumble was een van de eerste spellen die we ooit hebben gelanceerd en staat nog steeds bovenaan de lijst sinds de lancering. Het is volledig in-house ontwikkeld en trapte ons avontuur echt af.

De tweede is Money Train 2 (opvolger van money train, red.). Dit spel is wat recenter en onze eerst recordbreker. Voor mij was het een spel waar ik zelf veel plezier uit haalde, zelfs in de prototype fase zonder symbolen of ontwerp. Wanneer je de uitgeklede versie van het spel kan spelen en daar vervolgens zo veel plezier uit kunt halen, dan weet je dat je goud in handen hebt!

 

Het is nu meer dan een jaar geleden sinds gelicentieerde operators in Nederland online casinospellen mogen aanbieden. Veel bieden ook Relax gaming gokspellen aan. Kun je iets vertellen over de populariteit van Relax gaming onder Nederlandse spelers? Hoe belangrijk is de Nederlandse markt voor jou?

Simon Hammon: Nederland is een vruchtbare markt voor ons en eentje die wij zeer waarderen. De Tumble games en de Money Train franchise in het bijzonder zijn erg populair in de regio, terwijl de Dream Drop Jackpot spellen zich ook veelbelovend ontwikkelen. De markt is en blijft van onschatbare waarde voor Relax en haar studio-partners in de nabije toekomst.

 

Je hebt meer dan 6 jaar bij Netent (2011-2017) gewerkt, als productmanager en als Chief Product Officer. In die periode was Netent één van de grootste softwareproviders voor online casino’s. Wat zijn intern de grootste verschillen tussen de bedrijven? Kun je iets loslaten over het verschil in de bedrijfscultuur of werksfeer?

Simon Hammon: Ik kan alleen iets zeggen over de periode die ik bij NetEnt heb doorgebracht, niet over hoe het zich met de jaren heeft ontwikkeld. Als ik terugkijk, dan zie ik zeker wat overeenkomsten tussen de bedrijven, met name wanneer het aankomt op de ambities die worden voortgedreven door gepassioneerde en vooruitstrevende mensen. Iets geweldigs produceren, ongeacht de industrie, zorgt voor een inspirerende sfeer; iets wat bij zowel Netent als Relax aanwezig is. Het grootste verschil is waarschijnlijk dat Relax voor het grootste deel interne politieke spelletjes heeft geëlimineerd, wat vaak wel voorkomt wanneer een bedrijf een bepaalde grootte bereikt. Het gebrek hieraan maakt dat Relax snel en agile handelt.

Wanneer het aankomt op de bedrijfscultuur en werksfeer, is het belangrijk om te onthouden dat we allemaal op verschillende locaties werken, wat natuurlijk een verschil maakt voor het team. Dit heeft te maken met de trend dat remote werken wereldwijd steeds meer plaatsvindt. Echter, zoals ik eerder zei, geloof ik dat, als er een sterke passie voor het product is en een open, transparante en relatief platte structuur, dan zou het bedrijf een sterke cultuur moeten hebben. Relax heeft dat gelukkig ook.


English interview with Simon Hammon - CEO Relax Gaming

The Dream Drop jackpot has been hit many times already since the launch, also a short while ago in the Netherlands (1.9m at Kansino). Why is Dream Drop jackpots such a success, compared to other progressive jackpots?

Simon Hammon: Much of the hype surrounding the Dream Drop Jackpots mechanic boils down to a few key elements, one of which is its frequent fallout rate. Many classic jackpots are criticised for their lack of excitement, anticipation and rewards, while Dream Drop Jackpots was designed to address just that. Breaking new ground, the result is a mechanic that has been hit well over 1.6 million times by individual winners in less than a year and has seen engagement rates skyrocket.

That said, it’s not all about the drop! We dedicate the majority of our efforts to integrating the mechanic into base content that is entertaining in its own right, rather than relying on the mechanic to carry the title to success.

This also brings about a different kind of jackpot experience, whilst attracting a new demographic of jackpot players too. Through research and feedback from operator partners, we were able to recognise gaps in the product line and created one that stands apart for offering engaging games, providing big-ticket prizes, must-drop features and generating more frequent fallouts than anything else on the market.

 

Can you give us a short preview of what is coming up at Relax Gaming in 2023? Are you excited about something specific

Simon Hammon: Relax’s 2023 roadmap is bursting at the seams, with a minimum of 2 game being released each month, what’s more our mechanics are getting even more innovative month-on-month, reaching a fever pitch in Q2 and Q3.

We’re particularly excited about some new collaboration projects we have coming up, a great ‘Book of’ rendition with CasinoGrounds coming this March and some other exciting partners to be announced shortly.

Dream Drop Jackpots will be taken to new heights over the course of the year, with one major jackpot game dropping in June. Stay tuned for an adrenaline-pumping year with Relax Gaming!

 

What are the biggest sources of inspiration for new games, are team events maybe one of them? And who decides about which idea becomes reality?

Simon Hammon: A quality that sets Relax apart lies in our approach to idea generation. Our teams look towards external factors, pop culture as well as, of course, industry trends to draw inspiration for the next blockbuster hit. Travelling for conferences and expos has also proven fruitful in this regard, being exposed to different markets, cultures and competition can help to plant seeds of ideas and reinvigorate our brainstorming sessions.

With regards to the decision-making process, we operate in a flat structure and have multiple production teams working in tandem to create our 24+ games a year. Each of these teams handles a game at a time and is guided by a Game Product Officer who will see the project through to completion. Although we brainstorm and build together, the final word and responsibility naturally fall on the GPO.

 

Do you have your own favourite slot machine from another provider? And from Relax gaming itself?

Simon Hammon: This is always a tough question as there are many games coming into the market that are interesting, unique and ranging from big suppliers to small. Keeping track of all the content is, of course, an increasing challenge and by nature, I am always going to have a preference for games I have been involved in or witnessed the creative process unfold. Guns N’ Roses and South Park from NetEnt are two passion projects from my early days in the industry and will always rank highly in my book, they were built with so much passion and launched with a lot of pride.

When you can play the bare bones of a game and achieve that level of excitement, you know you’re onto something great!

Simon talking about Money Train 2

The question gets even trickier when having to choose my favourite Relax title. Each game we produce has something special or unique to them so I will need to place list 2 games again. Temple Tumble was one of our first ever launches that has remained a the top of the charts since its launch, it was fully developed inhouse and truly kicked off our journey.

The second is Money Train 2; this game is more recent and our first record-breaker, for me it was a game that I got a lot of enjoyment from even in prototype phase without any symbols or design. When you can play the bare bones of a game and achieve that level of excitement, you know you’re onto something great!

 

More than one year now there are licensed operators in the Netherlands for online casino games. Many of them offer Relax gaming slots. Can you say something about the popularity of Relax gaming amongst Dutch players? How important is the Dutch market for you?

Simon Hammon: The Netherlands is a fruitful market for us and one we value immensely. The Tumble games and the Money Train franchise are particularly popular in the region while the Dream Drop Jackpot titles are climbing the charts at promising rates. The market is and will continue to be an indispensable one for Relax and its studio partners for the foreseeable future.

 

You have worked for more than 6 years at Netent (2011-2017), as a product manager and as Chief Product Officer. In that period Netent was one of the biggest software providers for online casinos. What are the biggest differences internally between the companies? Can you say something about the difference in corporate culture or work atmosphere?

Simon Hammon: I can only comment on the period I spent at NetEnt and not on how it has evolved over the years. Looking back, I can see some similarities between the companies, mainly in regards to aspirations driven by passionate and forward-thinking people. Producing something great, no matter the field you are working in, makes the general atmosphere inspiring and this is a quality shared by both Netent and Relax. The biggest difference would have to be that Relax has generally stripped away any internal politics, something that can creep in when the company reaches a certain size, the lack of this makes Relax fast-paced and agile.

In terms of the corporate culture and work atmosphere, geographically we are in varying locations and this naturally has a material difference on the team. There is another quality at play which relates to more remote working that results in a change in landscape globally. As mentioned, however, I believe if there is a strong passion for the product and an open, transparent, and relatively flat structure a company should have a strong culture and Relax is fortunate to have that.