transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Jack’s casino wint rechtszaak dat ze geen winst uit hoeft te betalen aan speelster

jacks casino rechtszaak

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: speelster waarvan naam onbekend (eiser) tegen JOI Gaming, ofwel Jack’s casino, (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: eiseres heeft van Jack’s casino een bedrag van €14.996,25 geëist, omdat het casino het bedrag niet wil uitbetalen op grond van de algemene voorwaarden. Zij vermoeden namelijk dat zij met iemand anders haar account heeft gedeeld. De eiseres is van mening dat de artikelen uit de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft geoordeeld dat Jack’s casino correct heeft gehandeld en het account inderdaad had mogen blokkeren. Ook het niet uitbetalen van het resterende saldo was gerechtvaardigd en dus werd Jack’s casino in het gelijkgesteld.
  4. De kosten: eiseres is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van €792,-.

In deze zaak zijn een aantal dingen van belang. Het gaat hier namelijk om een speelster die vindt dat Jack’s casino haar geld moet uitbetalen. Jack’s casino geeft aan dat zij het vermoeden hebben dat zij haar account heeft gedeeld met een ander waardoor zij, op basis van de algemene voorwaarden, gerechtigd zijn de winst niet uit te betalen. De speelster is op haar beurt van mening dat de algemene voorwaarden van Jack’s onredelijk bezwarend zijn, waardoor uitbetaling dient te geschieden. Voordat we verder op de zaak in gaan, geven we je eerst graag wat achtergrond informatie.

Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn

Algemene voorwaarden zijn voor bedrijven niet verplicht, maar ze voorkomen er wel veel gedoe mee. In de algemene voorwaarden staan namelijk de regels die gelden wanneer iemand een dienst of product afneemt. Zo vind je in de algemene voorwaarden van casino’s vaak bepalingen terug die gaan over bonussen, uitbetalingen of het onderhouden van een account. Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn, dit kan namelijk gevolgen hebben.

Een beding is onredelijk bezwarend wanneer het onredelijk benadelend is voor de tegenpartij. De tegenpartij hoeft daarbij niet eens financieel nadeel te hebben geleden. Het gevolg is dat de rechter het beding zal vernietigen. Of een benadeling al dan niet redelijk is, is een feitenkwestie waarover de rechter moet oordelen en is dan ook altijd maatwerk. Om ondernemers tegemoet te komen en enige zekerheid te geven, is er wel de zogenoemde zwarte en grijze lijst. Op de zwarte lijst zijn bedingen te vinden die altijd onredelijk bezwarend zijn, op de grijze lijst staan bedingen waarvan de ondernemer moet bewijzen dat deze niet onredelijk bezwarend is.

De voorwaarden van Jack’s casino

In deze zaak beweerd de speelster dus dat de bepalingen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Dit gaat om artikel 6 en 7. In de algemene voorwaarden van Jack’s staat dat je je account niet mag delen met anderen en dat indien er een vermoeden bestaat dat deze algemene voorwaarden worden of zijn overtreden, heeft Jack’s het recht om te weigeren een account te openen, het te schorsen of te sluiten. Ze hebben ook het recht om eventuele winsten niet uit te betalen en eventuele uitbetaalde bedragen terug te vorderen of schade te verrekenen met je saldo.

De speelster was in de periode van 4 februari 2022 tot 2 juni 2022 klant van Jack’s. Het account van de speler werd op 2 juni opgeschort door het online casino, omdat de speler de algemene voorwaarden zou hebben overtreden. Toen het account van de vrouw werd gesloten stond er nog € 14.996,25 op haar account. Enkele dagen daarvoor startte Jacks.nl een onderzoek naar de financiële situatie van de vrouw. De vrouw had in de vier maanden dat zij klant was € 160.500 gestort op haar account bij het online casino. Daarnaast waren er in totaal 97 opnames gedaan voor een bedrag van € 196.025,20. Jack’s vroeg de vrouw om haar bron van inkomen, maar kreeg geen bevredigend antwoord.

Ongeloofwaardig verhaal

Vastgesteld kon worden dat de vrouw geen werk en inkomen had. Zij verklaarde met haar spaargeld te gokken en deelde haar bankafschriften. Echter, deze bankafschriften gaven volgens Jack’s geen duidelijkheid over de herkomst van het geld. Daarnaast was te zien dat de vrouw het uitbetaalde geld contant opnam, waarna er op een later moment weer contant geld gestort werd.

Als laatste merkte het online casino ook op dat er overboekingen zichtbaar waren van een supermarkt. De vrouw liet weten dat dit de supermarkt van haar zoon was en die stortte wel eens geld voor haar. Bij Jack’s bestond er vermoeden dat de vrouw haar account deelde met anderen en besloot de situatie verder te onderzoeken. En het delen van een account is een overtreding van artikel 6 van de algemene voorwaarden. De antwoorden van de speelster gaven onvoldoende antwoord op de gestelde vragen, waardoor het onduidelijk bleef waar haar inkomsten vandaan kwamen.

Tot slot speelt mee dat vast staat dat speelster geen Nederlands spreekt en ook geen Nederlands begrijpt. Jack’s heeft onbetwist gesteld dat de voertaal op de website uitsluitend Nederlands is en ook alle spellen in het Nederlands worden aangeboden. Naar aanleiding van de verhalen van de speelster besloot Jack’s haar account op te schorten en het bedrag niet uit te betalen.

De rechter oordeelde dat Jack’s correct had gehandeld en het account inderdaad had mogen blokkeren. Ook het niet uitbetalen van het resterende saldo was gerechtvaardigd en dus werd Jacks volledig in het gelijkgesteld.