transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Speler uit Duitsland krijgt €27.000 terugbetaald

duitse rechtszaak casino speler wint

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: man, waarvan naam onbekend (eiser) tegen een online casino (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: een gokker had tussen april 2020 en mei 2020 deelgenomen aan online kansspelen via een Duitstalige website. In deze maand verloor hij meer dan €27.000 aan het gokken. Het online casino waar de man bij gokte beschikte niet over een vergunning.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft geoordeeld dat de exploitant van online kansspelen de geleden schade dient te vergoeden. De schade die de eiser heeft geleden, heeft plaatsgevonden tijdens een periode dat het voor kansspelaanbieders verboden was kansspelen aan te bieden in Duitsland. Hierdoor is de gesloten kansspelovereenkomst nietig.
  4. De kosten: het online casino is veroordeeld tot het vergoeden van de volledige schade. Dit houdt in dat de exploitant de €27.000 dient terug te betalen aan eiser. Over de verdeling van de proceskosten is nog niks bekend.

De eiser had tussen april en mei 2020 deelgenomen aan online casinospellen via een Duitstalige website van de gedaagde. In die korte tijd verloor hij in totaal meer dan 27.000 euro. Hij wist niet dat online gokken in Duitsland tot 1 juli 2021 verboden was, op enkele uitzonderingen na. "De exploitant van het online casino had in de periode in kwestie geen vergunning om openbare online kansspelen aan te bieden in Duitsland. We hebben daarom namens onze cliënt terugbetaling van zijn verlies geëist," zegt advocaat István Cocron van CLLB Rechtsanwälte.

Het Staatsverdrag inzake kansspelen

Voordat er op de zaak wordt ingegaan is het eerst handig om wat achtergrondinformatie te verschaffen. Het aanbieden en organiseren van online kansspelen was tot eind juni 2021 verboden in Duitsland. Echter hield dit niet veel casino’s tegen toch de Duitse markt te betreden en bleven om online kansspelen aanbieden. Mede door het gebruik van Duitstalige websites werd het de spelers gemakkelijk gemaakt toegang te krijgen tot de websites en een spel te spelen.

Op 1 juli 2021 werd het verbod op online gokken in Duitsland versoepeld. Het aanbieden van de kansspelen voor eind juni 2021 echter illegaal. Spelers, die deelnamen aan deze kansspelen, hebben zodoende geld uitgegeven aan een illegaal casino. Dit betekent dat het geld van de spelers, dat het casino heeft ontvangen als een onrechtmatige transactie kan worden gezien. Er is namelijk geen rechtsgeldige grondslag geweest om dit geld te ontvangen. Advocaat István Cocron van CLLB Rechtsanwälte vertelt nog het volgende over de ongeldige grondslag: "Aangezien zij, lees kansspelaanbieders, aldus het verbod uit het Staatsverdrag inzake kansspelen hebben overtreden, hebben zij de gokinzetten echter zonder rechtsgrond ontvangen. Daarom moeten zij de spelers hun verliezen vergoeden." Spelers van casino's die een schadevordering instellen, kunnen er echter op vertrouwen dat de Duitse rechtbanken de onvoorwaardelijke geldigheid van het Staatsverdrag inzake kansspelen erkennen.

Verlies van €27.000

Hoewel de Duitse kansspelmarkt nu al meer dan twee jaar open is, lijken de zaken die gaan over vóór de opening van de kansspelmarkt zich alleen maar op te stapelen. Nog elke week stappen er spelers naar de rechter die geld zijn verloren door online gokken nog voordat online kansspelen gelegaliseerd waren in Duitsland. En zo ook in dit geval. De eiser in deze zaak raakte dus in een maand tijd meer dan €27.000 euro kwijt. Volgens de huidige wet- en regelgeving kan een speler niet meer dan €1000,- per maand storten. Het verlies wat de speler in 2020 heeft geleden, is nu dus niet meer mogelijk. Het geld is echter niet verloren, want de regionale rechtbank van Augsburg oordeelde op 22 augustus 2023 dat de gedaagde exploitant van het online casino het verlies moet terugbetalen, omdat hij met zijn aanbod het verbod op online gokken uit het Staatsverdrag inzake kansspelen had overtreden. CLLB Rechtsanwälte verkreeg het vonnis.

De eis tot terugbetaling van de eiser werd niet uitgesloten door het feit dat hij had deelgenomen aan illegaal online gokken. Enerzijds had hij geloofwaardig verklaard dat hij niet op de hoogte was van het verbod en anderzijds had het online casino, die in dit opzicht de bewijslast droeg, het tegendeel niet aangetoond. Bovendien had het casino met haar aanbod reclame gemaakt op een Duitstalige website en aldus de indruk gewekt dat het geoorloofd was. Daarnaast werd het de speler mogelijk gemaakt te kunnen gokken op de website, vervolgde de LG Augsburg.

Het is niet zo dat een rechtzaak altijd in het voordeel van de speler uitpakt in Duitsland. Onlangs heeft de rechter een illegaal casino in het gelijk gesteld, omdat niet kon worden aangetoond dat de speler gokverslaafd was. Het verbod op online kansspelen was er volgens de rechter om gokverslaving te voorkomen, niet om het vermogen van spelers te beschermen.

Vragen bij het Europese Hof van Justitie

Wanneer je niet over een in Duitsland geldige vergunning bezit overtreden aanbieders van online kansspelen het verbod uit het Staatsverdrag inzake kansspelen. Spelers kunnen hierdoor hun verliezen van illegaal gokken op het internet terugvorderen, zoals in deze zaak is gebeurd. Ondertussen zijn over deze kwestie wel vragen bij het Europees Hof van Justitie gesteld. Veel casino’s proberen nu tijd te rekken in zaken in de hoop dat het Europese Hof met een uitspraak komt. Het is echter afwachten wanneer deze vragen beantwoord worden, we houden het in de gaten.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn er nog geen uitspraken geweest over spelers die hun verliezen bij illegale casino's terug hebben gekregen van de rechter. Spelers die denken recht te hebben op teruggave van hun verliezen kunnen zich wenden tot CasinoClaim. Honderden spelers hebben zich daar aangemeld, maar een uitspraak is er tot op heden nog niet.

Wat leren we van deze casino rechtszaak?

We willen allereerst opmerken dat het niet verstandig is (of is geweest) om bij een illegaal casino te gokken, maar misschien was je je hier helemaal niet van bewust en ben je veel geld verloren. We zien in Duitsland dat veel zaken tegen illegale casino's in het voordeel van de speler worden beslist, omdat het geld onrechtmatig is verkregen. In Nederland zijn er dus nog geen uitspraken geweest over spelers die hun verliezen hebben teruggekregen, maar we houden CasinoClaim in de gaten.