transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Eiser tegen Holland Casino

Rechtszaak Eiser tegen Holland Casino

12 mei 2021 - ECLI:NL:RBNHO:2021:4940

Een speler van het Holland Casino spande een rechtszaak aan om het niet nakomen van de zorgplicht. Kan het casino aansprakelijk worden gehouden?

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: Geanonimiseerde partij (eiser) en Holland Casino N.V.
  2. De eis in deze zaak: Eiser vordert dat de kantonrechter voor recht verklaart dat Holland Casino jegens eiser onrechtmatig heeft gehandeld en tekort is geschoten in haar zorgplicht. Daarnaast vordert eiser veroordeling van Holland Casino tot betaling van € 20.000 te vermeerderen met de wettelijke rente, veroordeling tot betaling van de proceskosten en de wettelijke rente daarover.
  3. De uitspraak in deze zaak: Deze uitspraak is gewezen door Rechtbank Noord-Holland. De rechtbank heeft geoordeeld dat eiser onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Holland Casino haar zorgplicht heeft geschonden. Er was geen reden dat Holland Casino moest vermoeden dat eiser aan een kansspelverslaving leed. Voorts stelt de rechtbank dat Holland Casino een ruime mate van oordeelsvrijheid heeft bij de beslissing of zij aan een bezoeker al dan niet een toegangsverbod oplegt. Kortom, Holland Casino kon niet aansprakelijk worden gehouden, aangezien zij het recht hadden om eiser te weigeren.
  4. De kosten: De vordering van eiser wordt afgewezen. Daarnaast wordt eiser veroordeeld tot betaling van de proceskosten ter hoogte van € 746,00.

Samenvatting rechtszaak Eiser tegen Holland Casino

Eiser heeft vanaf 1985 diverse keren Holland Casino bezocht. Ingaande 2009 heeft Holland Casino aan eiser een entreeverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar wegens het vertonen van agressief gedrag. Aan het licht kwam dat eiser leed aan PTSS wegens zijn oorlogsverleden. Hierdoor vertoonde eiser onbehoorlijk gedrag. Eiser heeft hiervoor zijn excuses gemaakt. Ingaande 2015 heeft eiser opnieuw een entreeverbod aangezegd gekregen wegens herhaaldelijk agressief gedrag. Eiser kon zich hier niet mee verenigen en stelde Holland Casino aansprakelijk voor alle geleden schade en nog te lijden schade wegens schending door Holland Casino van de op haar rustende zorgplicht. Holland Casino zou onrechtmatig hebben gehandeld. Holland Casino meent haar zorgplicht te zijn nagekomen. De rechtbank heeft geoordeeld dat eiser onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Holland Casino haar zorgplicht heeft geschonden. Er was geen reden dat Holland Casino moest vermoeden dat eiser aan een kansspelverslaving leed. Voorts stelt de rechtbank dat Holland Casino een ruime mate van oordeelsvrijheid heeft bij de beslissing of zij aan een bezoeker al dan niet een toegangsverbod oplegt. Kortom, Holland Casino kon niet aansprakelijk worden gehouden, aangezien zij het recht hadden om eiser te weigeren. ECLI:NL:RBNHO:2021:4940, Rechtbank Noord-Holland, 8803818 (rechtspraak.nl).