transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Spelregels Zwikken

De spelregels van Zwikken kunnen verschillen naargelang de regio waarin wordt gespeeld. Het is een erg eenvoudig kaartspel waarin enkel wordt gespeeld met de tien, boer, vrouw, heer en aas. Voorafgaand aan het spel moeten spelers een inzet plaatsen (de pot). Vervolgens krijgt iedere speler drie kaarten die met de klok mee worden gedeeld en wordt er een troef gedraaid.

Het spelverloop is er op gericht om de betreffende pot met inzet te winnen.

Spelers die hebben gepast moeten ervoor zorgen dat de spelers die hebben gevraagd zo weinig mogelijk punten verdienen. Als de pot immers leeg wordt gespeeld, moet iedere speler opnieuw een inzet plaatsen om de pot aan te vullen.

Voorbereiding

  • 1 kaartspel 

Zwikken wordt gespeeld met een pot. Iedere speler moet een inzet plaatsen in deze pot. De hoogte van de inzet wordt voorafgaand in overleg bepaald. 

Aan het begin van een ronde krijgt elke speler drie kaarten toegedeeld. Na het delen wordt er om beurten van spelers verwacht om aan te geven of ze willen spelen (vragen) of passen.

zwikken

Extra Regels

Vaak hanteren spelers een aantal extra regels bij Zwikken om het spelletje wat moelijker of gevarieerder te maken. The Game Room neemt de meest voorkomende extra regels met je door.

Zoeken

Als iedereen heeft gepast, dan kan de deler, indien hij wil, een nieuwe troef draaien. Dit wordt zoeken genoemd. Er kan tweemaal worden gezocht. Wordt er een troef gedraaid die al eerder is geweest, moet iedereen verplicht passen. Bij de eerste keer dat er wordt gezocht moeten spelers een inzet plaatsen. De tweede keer is gratis.

Zwik

Heeft een speler drie kaarten met gelijke waardes? Dan wint hij direct. Hij doet dit door gewoon te vragen. Daarna laat hij zijn kaarten zien. Spelers die ook hebben gevraagd, verliezen. Hebben meerdere spelers zwik, dan wint de speler met de hoogste kaarten.

Het is een populaire tactiek om eerst te passen als je zwik hebt. Zo kan je in de tweede biedronde beter vragen als iemand heeft gevraagd. Ook wanneer er een nieuwe troef wordt gezocht heeft de speler hier kans op. Alleen als er wordt rondgepast en de deler besluit niet te zoeken, heeft hij verkeerd gegokt.

Troef Tien

De speler die troef tien heeft, mag deze kaart ruilen voor de gedraaide troefkaart. Dat moet hij wel doen voordat hij een kaart in de eerste slag legt. Is er een troef gezocht, dan kunnen alle eerdere gedraaide troeven worden geruild.

De speler met troef tien kondigt dit aan in de biedronde door te zeggen ´Ik ken hem en ik pas´ of ´ik ken hem en ik vraag´. Hij kan ook aankondigen te wachten op een betere. Dat betekent dat hij hoopt dat een andere troefkaart van dezelfde kleur wordt gezocht waarmee hij zwik kan maken.

Spelverloop Zwikken

Vragen of passen

Nadat de inzet is geplaatst en de kaarten gedeeld, moeten de spelers om beurten aangeven wat ze van het spel verwachten. Zo kunnen ze aangeven te willen spelen of te passen. Wanneer meerdere spelers vragen kunnen ze dit doen door te zeggen: ´ik vraag beter´. Wie aangeeft te vragen of te willen spelen, maakt duidelijk dat hij goede kaarten heeft waarmee hij kans heeft op een deel van de pot.

Zodra iemand heeft gevraagd, dan volgt er nog een biedronde zodat spelers die aanvankelijk pasten toch nog de kans krijgen mee te spelen. Dit is vaak het geval bij een Zwik (zie extra regels).

Het is mogelijk dat meerdere spelers willen vragen. In dat geval is het gebruikelijk dat men zegt "ik vraag beter" of "ik vraag nóg beter".

Uitkomen

De speler links van de deler komt als eerste uit. Kleur bekennen is verplicht. Kan dat niet, dan moet er getroefd worden. Ondertroeven mag dan weer niet, tenzij het niet anders kan. De winnaar van de slag is de speler met de hoogste troef of met de hoogste waarde van de gevraagde kaartkleur.

Puntentelling Zwikken

Wanneer alle slagen zijn gemaakt, tellen de spelers het aantal behaalde punten.

Aas
4 punten
Heer
3 punten
Dame
2 punten
Boer
1 punt
Tien
0 punten
  • De speler met de meeste punten wint. 
  • Hebben twee spelers het hoogste aantal punten, dan verliest iedereen. 
  • De speler die gevraagd (aangegeven om te spelen) heeft en wint, krijgt de pot. 
  • Spelers die gevraagd hebben en verliezen, moeten hetzelfde bedrag in de pot zetten. 
  • Spelers die hebben gepast krijgen en betalen niets meer, maar verliezen eventueel wel hun oorspronkelijke inzet.

Onze Top Casino spellen