transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Ondanks illegaal gokken, café in Almelo onterecht gesloten

Casino rechtszaak café Almelo versus burgemeester

In december moest een café voor drie maanden haar deuren sluiten wegens illegaal gokken. Ondanks het besluit van de burgemeester besloot de eigenaar in beroep te gaan. De rechtbank van Overijssel heeft nu uitspraak gedaan in de rechtszaak. Volgens de rechter is het pand onterecht gesloten wegens ondeugdelijke motivatie van het besluit.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: eigenaar van café, waarvan naam onbekend (eiser) tegen de burgemeester van Almelo (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: eigenaar van het pand vond dat het café onterecht zijn deuren moest sluiten en ging tegen het besluit van de burgemeester van Almelo in beroep.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft geoordeeld dat het beroep van de man gegrond is en dat het café ten onrechte haar deuren moest sluiten. De rechter was het niet eens met de stelling dat door illegaal gokken per definitie sprake zou zijn van een nadelige beïnvloeding van de openbare orde.
  4. De kosten: de burgemeester van Almelo dient €1878,77 euro aan proceskosten en griffierecht te vergoeden aan eiser.

In december werd bekend dat er in Almelo een einde was gemaakt aan meerdere illegale pokerfeesten, zo meldde de gemeente. Zo troffen boa’s in een pand stapels geld en pokerattributen aan. In dat pand waren 23 personen aanwezig. Uit verklaringen van de aanwezigen bleek dat er inderdaad om geld gespeeld werk. Met de organisatie van het illegale pokerfeest overtraden de aanwezigen de Wet op de kansspelen.

Burgemeester Gerritsen benadrukt dat illegaal gokken oncontroleerbaar is. “Door gebrek aan toezicht is er bovendien een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. Ook is er geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn", aldus de burgemeester.

"Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Niet voor niets zien we dat illegaal gokken vaak gebruikt wordt om crimineel geld wit te wassen.” Om de illegale situatie te beëindigen en herhaling te voorkomen, is het pand voor drie maanden gesloten. Deze maatregel werd ook genomen in deze zaak, waar de eigenaar van een café zijn pand voor drie maanden gesloten zag worden, na het illegale gokken.

Het besluit van de burgemeester

Begin december kreeg de eigenaar van het café te horen dat zijn pand voor drie maanden dicht moest, omdat na een controle van twee toezichthouders zij aangaven dat er de nodige spullen lagen die konden duiden op het aanbieden van illegaal gokken. Zo stond in het proces-verbaal beschreven dat de toezichthouders onder andere een op de zijkant gelegde pokertafel, een plastic zak met plastic pokerfiches en een grote hoeveelheid spelkaarten aantroffen.

Naast de bovenstaande spullen was er ook een laptop in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat er via software op de laptop 347 weddenschappen waren afgesloten op sportwedstrijden tussen 18 september en 28 oktober 2021. Daardoor was er sprake van een overtreding van de Wet op Kansspelen.

In de periode voorafgaand aan de sluiting waren er ook al meerdere anonieme meldingen binnen gekomen over illegaal gokken in het pand in Almelo. Uiteindelijk besloot de burgemeester van Almelo, net zoals met een aantal andere panden, het pand voor drie maanden te sluiten, mede doordat hij het noodzakelijk achtte om zodoende de openbare orde te herstellen.

De eigenaar sloot zijn deuren, maar ging wel in beroep tegen het besluit van de burgemeester. Volgens de burgemeester was er bij illegaal gokken per definitie sprake van een nadelige beïnvloeding van de openbare orde. De rechtbank was het echter niet eens met die stelling. De rechter was namelijk van mening dat er onvoldoende motivatie is gegeven waarom de openbare orde daadwerkelijk in het geding zou zijn.

Het besluit van de burgemeester is in strijd met artikel 3:46 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een besluit moet namelijk rusten op een daadkrachtige motivering. De motivering moet het besluit dragen en moet het besluit kunnen verklaren. De feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn. In dit geval was de rechter dus van mening dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd, waardoor de rechtbank het bestreden besluit heeft vernietigd. De burgemeester dient opnieuw te beoordelen of hij de bevoegdheid had om het pand te sluiten.

Wat leren we van deze casino rechtszaak?

We hebben het in eerdere artikelen al eens aangekaart, maar het organiseren van kansspelen zonder vergunning is niet toegestaan. Het illegaal organiseren van kansspelen kan in principe een reden voor de burgemeester zijn om een pand te sluiten, als dit bijvoorbeeld de stad in gevaar brengt. Het is echter wel belangrijk dat een besluit van een burgemeester goed gemotiveerd wordt, anders kan een besluit worden vernietigd. Let er dus op dat je wanneer je kansspelen wilt organiseren een vergunning bij de gemeente of bij de bevoegde autoriteit aanvraagd.