transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Rechter wijst verzoek tot inname speelautomaten af

Rechtszaak Casino Admiral tegen speler

De rechtbank van Zeeland-West-Brabant heeft een verzoek afgewezen tot de inbeslagname van speelautomaten van het Admiral Casino. De verzoeker wilde de automaten van Admiral laten onderzoeken op bedrog omdat hij een veel lagere uitbetaling kreeg dan de volgens hem beloofde RTP van de speelautomaten. De man zegt dat hij in totaal € 49.000 zou zijn verloren.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: speler waarvan naam onbekend (verzoeker) tegen Casino Admiral (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: verzoeker heeft de rechter verzocht enkele gokautomaten in beslag te nemen, wegens de verdenking van onrechtmatige daad, dan wel wanprestatie dan wel bedrog.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft geoordeeld, dat de noodzaak van het bewijsbeslag wegens onrechtmatige daad, dan wel wanprestatie dan wel bedrog is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Admiral zit niet in de fout.
  4. De kosten: over de verdeling van de kosten is niks bekend.

Een speler bij Admiral Casino krijgt geen toestemming om beslag te leggen op twee speelautomaten. Dit heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen tegen het gokbedrijf. De verzoeker wilde beslag leggen op de desbetreffende gokautomaten als bewijs omdat hij tientallen duizenden euro’s, naar eigen zeggen, onterecht verloor en er dus sprake was van een wanprestatie en bedrog. Volgens de verzoeker voldoen de speelautomaten niet aan de juiste eisen en kunnen de automaten gemanipuleerd worden. Zo zou de Return to Player (RTP) niet kloppen. Voordat we verder op de zaak ingaan geven we eerst wat meer uitleg over de RTP.

Wat is de Return to Player?

De RTP of uitkeringspercentage is een term die door casino's gebruikt wordt om het percentage van het totale inzetbedrag van een specifieke gokkast of spel aan te geven, dat gemiddeld gezien op lange termijn terug naar de speler gaat. Het wordt uitgedrukt in een percentage en wordt berekend aan de hand van een lange termijn evaluatie van het spel. RTP is in principe de tegenovergestelde berekening van het 'huisvoordeel' – het mathematische voordeel voor het casino in een van hun spellen.

Heeft een spel een RTP van 96%, dan betekent dit dat de speler van elke € 10 inleg € 9,60 terugkrijgt. In theorie dus. Het is heel goed mogelijk dat jijzelf er een heel andere ervaring aan overhoudt. Een fysiek casino hanteert doorgaans voor gokkasten een percentage dat ligt rond de 85% – 92%. Maar dat is niet het wettelijke percentage wat gehanteerd hoeft te worden. Volgens het Speelautomatenbesluit 2000, artikel 13 lid 1 onder f, moet de uitgekeerde waarde bij speelautomaten ten minste gelijk zijn aan 60% van de waarde van de totale inzet.

De RTP zou op de speelautomaten bij Admiral rond de 80% liggen bij een inzet van € 0,20, wat inhoudt dat spelers gemiddeld € 0,80 winnen bij een inzet van € 1. Bij een hogere inzet per draai zou dit hoger oplopen richting een RTP van 100%, aldus de verzoeker. Verzoeker heeft in de periode van 12 oktober 2022 tot en met eind april 2023 herhaaldelijk met €4 per spin gespeeld, met een totale inzet van €138.900. Hij kreeg van de twee speelautomaten uiteindelijk een bedrag van €89.000 uitgekeerd. Dit komt neer op een RTP van slechts 64,72%, waardoor hij een verlies van €49.900 zou hebben geleden.

Een verdere uiteenzetting van de zaak

De eiser is dus van mening dat er sprake is van onrechtmatige daad dan wel wanprestatie dan wel bedrog. Dit zou volgens hem komen doordat de automaten niet aan de juiste eisen voldoen. Hij vermoedt dat er sprake is van gemanipuleerde automaten. Reden hiervoor is de instructiebrief die aanwezig is aan de binnenzijde van de speelautomaat.

In deze instructiebrief staat dat software van de speelautomaat gewijzigd kan worden met een USB-stick. Door het wijzigen van de software wordt de RNG van de automaat beïnvloed en is het toevalskarakter niet meer gewaarborgd, aldus de verzoeker. Hierdoor zouden de speelautomaten niet meer voldoen aan de modeltoelating, vanwege het ontbreken van voorgeschreven en/of goedgekeurde software. Admiral zou hierdoor onrechtmatig jegens de eiser hebben gehandeld.

Bewijslast ligt bij de eiser

Bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel, zo oordeelt de rechter. Dit kan namelijk de wederpartij aanzienlijke hinder of schade toebrengen. Om dit dwangmiddel toe te kunnen passen moet de verzoeker volgens de rechter voldoende onderbouwing geven dat er sprake is van onrechtmatige daad, waar in deze casus geen sprake van is.

Op grond van het Speelautomatenbesluit moet de uitgekeerde waarde bij speelautomaten ten minste gelijk zijn aan 60% van de waarde van de totale inzet. In dit geval keerde de speelautomaten 64,72% uit en voldeden ze hiermee aan het besluit. De voorzieningenrechter neemt de RTP van 80% dan ook niet als maatstaf, aangezien dit percentage nergens vermeld staat in het Speelautomatenbesluit. Tevens is het enige bewijs wat aangevoerd wordt door de verzoeker een e-mail van een onbekende afzender. In deze mail wordt overigens ook gesproken over de minimale RTP van 60%.

De enkele instructie op de binnenzijde van de deur van een speelautomaat in de speelautomatenhal rechtvaardigt bovendien niet de conclusie dat Admiral op de speelautomaten zodanige wijzigingen aanbrengt of doet aanbrengen dat deze niet meer voldoen aan de Wet op de kansspelen.

De rechter is tevens van mening dat verzoeker niet genoeg kan onderbouwen waarom de speelautomatenhal een wanprestatie heeft geleverd. Volgens de rechter aanvaardt de verzoeker bij binnentreden van de speelautomatenhal de huisregels van Admiral. Deze huisregels zijn enkel bedoeld om een veilige en goede sfeer te kunnen garanderen door het casino. Dit is echter geen overeenkomst tussen Admiral en de verzoeker, en er kan alleen sprake zijn van wanprestatie wanneer er sprake is van een overeenkomst.

Verzoeker legt aan zijn verzoek voorts ten grondslag dat sprake is van bedrog door Admiral. Van bedrog is sprake indien iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijke daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mee te delen of door een andere kunstgreep. Door verzoeker zijn geen feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan aannemelijk is dat van bedrog door Admiral sprake is. Het verzoek wordt afgewezen.