transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Rechtszaak Daub Alderney

Casino Rechtszaak Daub Alderney tegen de UK Gambling Comission

Er is het afgelopen jaar een verschuiving bezig in het Verenigd Koninkrijk. Na aanhoudende kritiek vanuit de samenleving en de politiek is de UK Gambling Commission (UKGC) strenger gaan optreden tegen legale en illegale casino’s. Casino’s die zich niet houden aan de regels kunnen zware sancties verwachten. Online-exploitant Daub Alderney kan hier over meepraten, zij hebben in 2021 een boete van maar liefst £5,85 miljoen opgelegd gekregen voor het niet naleven van de Gambling Act 2005. Daub Alderney was het hier echter niet mee eens en stapte naar de rechter.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: Daub Alderney (eiser) en UK Gambling Commission (verweerder).
  2. De eis in deze zaak: Eiser heeft tussen januari 2019 en maart 2020 tekortkomingen begaan op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en mislukkingen in de strijd tegen het witwassen van geld. Naar aanleiding van de tekortkomingen en nalatigheden heeft de UKGC een boete opgelegd van £5,85 miljoen (€6,82 miljoen). Daub Alderney is naar de rechtbank gestapt, omdat zij de boete buitensporig, oneerlijk en onevenredig vinden.
  3. De uitspraak in deze zaak: De rechter heeft geoordeeld dat de boete die de UKGC Daub Alderney had opgelegd voor de nalatigheid en tekortkomingen betreffende de maatschappelijke verantwoordelijkheid en strijd in witwassen blijft staan. De rechter verklaarde dat de gegeven boete een “eerlijke en redelijke regelgevende reactie” was.
  4. De kosten: Daub Alderney is veroordeeld tot het betalen van de boete van £5,85 miljoen. Over de verdeling van de proceskosten is niks bekend.

Op 1 september 2021 heeft het casino Daub Alderney een boete gekregen van £5,85 miljoen, omgerekend €6,82 miljoen, van de Engelse toezichthouder. De boete is opgelegd nadat er tekortkomingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en mislukkingen in de strijd tegen witwassen van geld naar voren zijn gekomen. Deze tekortkomingen zijn in strijd met de Gambling Act 2005, de Britse wetgeving die gaat over online kansspelen. Als reactie op de boete is Daub Alderney naar de rechter gestapt. Zij zijn van mening dat de gegeven boete buitensporig, oneerlijk en onevenredig is. Voordat er verder op de zaak wordt ingegaan geven we graag eerst wat achtergrondinformatie.

Oplopende kritiek

De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen tijd bezig met een veel strenger optreden. Dit komt na aanleiding vanuit de samenleving en politiek dat er te veel mis ging op het gebied van kansspelen in het land. Op het moment zijn ze in het Verenigd Koninkrijk de huidige wetgeving aan het herzien. Het rapport waarin de regering kenbaar zal maken wat voor veranderingen het wil doorvoeren voor landgebonden en online kansspelen laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Door de vele wissels van regeringen, heeft het rapport enige vertraging opgelopen.

UKGC verlegt focus

De tekortkomingen die bij Daub Alderney zijn vastgesteld hebben dus betrekking op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het witwassen van geld. Het casino is onder andere nalatig geweest in de zorgplicht die zij hebben jegens hun spelers. Zo kon een speler bij een van de online casino’s in vier maanden tijd £43,410 verliezen, ondanks dat er verschillende signalen waren dat de speler problemen zou hebben met gokken. De speler gebruikte op een dag vier verschillende betaalkaarten en draaide £133,873 aan gevraagde opnames terug. Volgens de UKGC heeft Daub Alderney geen passende maatregelen genomen om probleemspelers op te sporen of te voorkomen dat incidenten zoals hiervoor beschreven plaatsvinden.

Het casino ging in beroep bij de rechtbank, omdat zij de financiële sanctie buitensporig vonden. Na onderzoek van het bewijsmateriaal van zowel de toezichthouder als het casino verwierp rechter Jacqueline Findlay het beroep en oordeelde dat de geldboete een “eerlijke en redelijke regulerende actie” was. In haar uitspraak wees rechter Findlay naar een eerdere boete die in november 2018 aan Daub Alderney was opgelegd. De exploitant kreeg toentertijd een boete van £7,1 miljoen opgelegd voor het overtreden van de regelgeving inzake het witwassen van geld en het niet beschermen van kwetsbare consumenten.

Rechter Findlay zei dat de gelijkenis in de ernst van de inbreuken op de regelgeving in de twee zaken betekende dat de Commissie correct was in haar beslissing om een tweede financiële boete op te leggen. "Ik stel vast dat er ernstige inbreuken waren die vergelijkbaar waren met de inbreuken waarvoor in 2018 een aanzienlijke financiële sanctie werd opgelegd en er zijn geen nieuwe feiten die mij ervan overtuigen dat het besluit verkeerd was", aldus de rechter.