transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Simbat, Appellant en Spinity tegen KSA

Simbat, Appellant en Spinity tegen KSA

13 oktober 2021 ECLI:NL:RVS:2021:2295

De Nederlandse Kansspelautoriteit wil de partijen Simbat, Appellant en Spinity een boete opleggen voor het overtreden van de Wok. Heeft de Ksa het bij het juiste eind?

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: Simbat, de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (KSA), geanonimiseerde partij (appellant) en Spinity Limited.
  2. De eis in deze zaak: De KSA heeft aan de partijen een boete opgelegd wegens overtreding van de Wok ter hoogte van € 270.000.
  3. De uitspraak in deze zaak: Deze uitspraak is gewezen door de Raad van State. Geoordeeld is dat Simbat, appellant en Spinity de Wok hebben overtreden.
  4. De kosten: De KSA moet de proceskosten van Simbat ter hoogte van € 4.488 en Spinity ter hoogte van € 2.244 vergoeden. De proceskosten van appellant komen niet voor vergoeding in aanmerking. De boete op Simbat wordt gesteld op € 187.500. De boete voor appellant wordt gesteld op € 82.500. De boete voor Spinity wordt gesteld op € 100.000. Voorts dient de KSA aan Simbat het griffierecht ten bedrage van € 857 terug te betalen.

Samenvatting rechtszaak Simbat, Appellant en Spinity tegen KSA

In deze zaak heeft de KSA aan Simbat, Spinity en appellant een boete opgelegd wegens overtreding van de Wet op de kansspelen (Wok). Simbat werd in 2012 en 2013 aangeschreven in verband met het aanbieden van kansspelen via de websites Riverbingo.com, Eurocazino.com en Slotplaza.com. De KSA heeft meermaals meldingen ontvangen over verschillende websites waarop kansspelen werden aangeboden. Daarnaast heeft de KSA in 2012 een e-mail ontvangen met in de bijlage een artikel genaamd ‘Game over’. Deze meldingen zijn voor de KSA reden geweest om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat Simbat in strijd met artikel 1 lid 1 sub a van de Wok heeft gehandeld door zonder vergunning online kansspelen aan te bieden. Het ging om bingo’s, casinospelen en speelautomaten. Appellant is volgens de KSA betrokken geweest bij deze overtreding van artikel 1 lid 1 sub a van de Wok. Appellant was adviseur en gemachtigde van Simbat. De KSA meent dat het passend en geboden is om eveneens een boete op te leggen aan appellant. Simbat en appellant zijn volgens de KSA voor de betaling van de boete ieder hoofdelijk aansprakelijk.

Over de boeteoplegging aan Spinity concludeert de KSA dat zij het affiliate-programma van Simbat heeft verzorgd via de website Spinity.com. Simbat heeft Spinity aangeduid als ‘our promotional agent’ voor het aanbod van Eurocazino en voor het aanbod op de website Bingolot.com. Spinity heeft een faciliterende rol vervuld in het aanbod van Simbat en daarmee in strijd met artikel 1 lid 1 sub b van de Wok gehandeld door de deelneming aan online kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend, te bevorderen. Dit komt doordat Spinity de domeinnamen van een aantal onderzochte websites heeft geregistreerd, alsmede dat zij onderdeel is van de bedrijfsconstructie van Simbat. De KSA meent dat de bevordering van deelname aan niet-vergunde online kansspelen door het promoten en verspreiden van het illegale aanbod via een affiliate-programma tot een vergroting van het bereik van dat aanbod komt.

De Afdeling komt tot het oordeel dat de KSA heeft aangetoond dat Simbat een flink aantal online gokspellen heeft aangeboden op een groot aantal websites zonder vergunning. Daarnaast oordeelt de Afdeling dat appellant eveneens artikel 1 lid 1 sub a van de Wok heeft overtreden, aangezien uit de bewijsmiddelen naar voren komt dat appellant feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van Simbat. De Afdeling heeft in de zaak van Spinity geoordeeld dat zij het bevorderingsverbod heeft overtreden. Dat houdt in dat zij zich heeft beziggehouden met actieve verspreiding van het spelaanbod van Simbat via affiliate-websites. ECLI:NL:RVS:2021:2295, Raad van State, 201905212/1/A3 (rechtspraak.nl)