transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

TOTO verliest rechtszaak na onduidelijkheid tekst weddenschap

Casino rechtszaak speler tegen TOTO

De Rechtbank van Zeeland-West-Brabant heeft in 2021 een speler in het gelijk gesteld, wegens onduidelijkheid over de tekst van de weddenschap. TOTO was van mening dat de weddenschap maar op een manier geïnterpreteerd kon worden. Na de uitspraak van de rechtbank diende TOTO de speler alsnog zijn winsten van €897,74 uit te betalen.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: speler, waarvan naam onbekend (eiser) tegen LOTTO BV, ofwel TOTO, (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: de speler eist dat TOTO de volgens speler gewonnen weddenschap betaalt, omdat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van de tekst van de weddenschap en daarbij ook de proceskosten vergoed. TOTO zou in strijd handelen van artikel 13 uit het Deelnemersregelement. TOTO is van mening dat de eis geen stand kan houden.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter oordeelt dat TOTO de speler alsnog moet uitbetalen. TOTO heeft als opsteller van de weddenschap ruimte gelaten voor onduidelijkheid. De kantonrechter is daarom van oordeel dat de weddenschap in beginsel ten nadele van TOTO als professionele partij moet worden uitgelegd
  4. De kosten: TOTO dient de speler alsnog zijn winst uit te betalen van €897,74. Daarbij zijn zij verplicht de proceskosten te vergoeden.

De speler heeft op 10 april 2020 online tweemaal €15,75 ingezet op de weddenschap “wie wint de tweede helft en scoren beide teams?” die betrekking had op de voetbalwedstrijd Neman Grodno tegen Belshina Bobruisk. De man had gewed dat Belshina Bobruisk de tweede helft zou winnen en dat beide teams zouden scoren. De eindstand van de wedstrijd tussen beide ploegen 1-1, na een ruststand van 1-0. De weddenschap kende een quotering van 28.5. Bij winst van de weddenschap zou de man recht hebben op €897,74.

Na afloop van de wedstrijd gaf TOTO bij de man aan dat de hij de weddenschap had verloren. Nadat hij contact had opgenomen met de klantenservice, heeft TOTO de tekst van de weddenschap aangepast naar “wie wint de tweede helft en scoren beide teams in de tweede helft?”.

Hoe moet de tekst worden uitgelegd?

Deze hele rechtszaak draait eigenlijk om een vraag: hoe moet de tekst van de weddenschap “wie wint de tweede helft en scoren beide teams?” begrepen, dan wel had mogen begrepen worden. Volgens TOTO ziet de zinsnede ‘scoren beide teams’ op de tweede helft van de wedstrijd en niet de gehele wedstrijd. De speler heeft de tekst opgevat als ‘scoren beide teams’ in de gehele wedstrijd. In de uitleg van TOTO heeft de speler de weddenschap verloren, terwijl in de uitleg van de man hij de weddenschap heeft gewonnen.

Om tot een oordeel te komen moet er worden gekeken naar een kwestie van uitleg. De maatstaf hiervoor is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de verklaring mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij is ook de hoedanigheid van partijen van belang. Hoewel de tekst van het aanbod van TOTO bij de uitleg daarvan niet de enige factor is die meegewogen moet worden, is dat wel een belangrijke factor. Volgens de speler is de tekst van de weddenschap duidelijk; de tweede zinsnede bevat geen tijdsbepaling en heeft dus betrekking op de gehele wedstrijd.

Daarbij wijst de speler er nog op dat ‘scoren beide teams’ als losstaande weddenschap door TOTO aangeboden wordt voor zowel de hele wedstrijd als een bepaalde helft. TOTO stelt zich op het standpunt dat aangezien de weddenschap in de eerste zinssnede een tijdsbepaling bevat (namelijk ‘de tweede helft’), duidelijk is dat de gehele weddenschap op die tijdsbepaling betrekking heeft. De rechter is het niet eens met de uitleg van TOTO.

De kantonrechter volgt TOTO niet in deze tekstuele uitleg. Het woord ‘en’ duidt erop dat sprake is van twee nevenschikkende hoofdzinnen. Een tijdsbepaling in de eerste hoofdzin heeft zonder nadere aanwijzing niet noodzakelijkerwijs betrekking op de tweede hoofdzin. Tekstueel klopt de uitleg van speler. TOTO heeft als opsteller van de weddenschap ruimte gelaten voor deze onduidelijkheid. De kantonrechter is daarom van oordeel dat de weddenschap in beginsel ten nadele van TOTO als professionele partij moet worden uitgelegd.

Vaststellen quotering

Volgens TOTO is de man een zeer ervaren TOTO-speler die een brede ervaring heeft met de verschillende weddenschappen die TOTO aanbiedt. De gemiddelde quoteringen waarop de man inzet, liggen tussen 1,70 en 4,84. De enige andere weddenschap die de man heeft gespeeld met een hogere quotering dan 28,5, betreft ‘correct score’. De man had moeten beseffen dat een quotering van 28,5 wezenlijk afwijkt van hetgeen normaliter aangeboden zou worden voor een weddenschap volgens zijn eigen interpretatie, aldus TOTO.

De man stelt nooit eerder een dergelijke samengestelde weddenschap te hebben gespeeld. Hij heeft ter zitting verklaard normaal gesproken op meerdere wedstrijden te spelen en combinaties te maken om zo tot een hoge quotering te komen. Omdat ten tijde van de weddenschap slechts een wedstrijd vanwege corona beschikbaar was, is hij op zoek gegaan naar een gunstige quotering. De quotering in kwestie vond hij gunstig, maar wekte bij hem geen argwaan, naar eigen zeggen omdat Belshina Bobruisk de mindere ploeg was.

De kantonrechter is van oordeel dat niet van de speler verwacht mag worden dat hij bekend is met de wijze waarop de quotering van een samengestelde weddenschap tot stand komt. Als onbetwist staat vast dat hij nooit eerder een dergelijke weddenschap gespeeld heeft en daar dus niet bekend mee was. De rekenwijze die TOTO noemt is bovendien niet sluitend. Vermenigvuldiging van 4,45 met 4,30 leidt tot een quotering van 19,14. In dit geval was de quotering echter 28,5. Gebleken is dat bij de totstandkoming van een quotering nog andere factoren een rol spelen waar spelers geen zicht op hebben.

Wat leren we van deze rechtszaak?

Casino's en sportbooks gebruiken verschillende teksten om een weddenschap zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar soms kan de uitleg van de tekst wat onduidelijk zijn. Er moet in een onduidelijk geval naar de letterlijke uitleg van de tekst gekeken worden, maar ook naar omstandigheden en wat je van elkaar mag verwachten. Een rechtszaak aanspannen heeft zin wanneer de speler niet had kunnen vermoeden dat de tekst van de weddenschap niet zou kloppen. Het is een ander verhaal wanneer een speler bijvoorbeeld meerdere malen contact heeft opgenomen om de tekst van de weddenschap te verifiëren.