transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Zorgverlener veroordeeld na stelen geld om te kunnen gokken

Zorgverlener veroordeeld na stelen geld om te kunnen gokken

De Rechtbank van Arnhem-Leeuwarden heeft een vrouw veroordeeld nadat zij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, witwassen en diefstal om zo online te kunnen gokken en ‘snel’ geld te kunnen verdienen. Ze heeft onder andere een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen.

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: het Openbaar Ministerie (eiser) tegen verdachte (verweerder);
  2. Verzoek in deze zaak: verdachte wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, witwassen en diefstal. Na eerder te zijn vrijgesproken door de politierechter besloot de officier van justitie in hoger beroep te gaan.
  3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft geoordeeld, gelet op alle omstandigheden, dat de vrouw een voorwaardelijke straf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar opgelegd krijgt. Daarnaast heeft ze een taakstraf van 120 uur gekregen en dient ze de geleden schade terug te betalen.
  4. De kosten: verdachte is veroordeeld tot het vergoeden van schade. Over de proceskosten is niks bekend. 

Uiteenzetting van de zaak

Eind juni heeft de Rechtbank van Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep waar de verdachte terecht stond voor de verdenking van het schuldig maken aan valsheid in geschrifte, witwassen en diefstal. De vrouw moest voor een tweede keer voor de rechtbank verschijnen, nadat zij in 2021 in eerste instantie door de politierechter was vrijgesproken van een aantal feiten. De officier van justitie tekende vervolgens hoger beroep aan.

In de uitspraak valt te lezen dat een zorgverlener beschuldigd werd van valsheid in geschrifte door het opzettelijk vervalsen van recepten van een of meer geneesmiddelen, waaronder Dexamfetamine en/of Methylfenidaat en/of Venlafaxine. Deze recepten werden vervolgens bij de apotheek ingeleverd om het geneesmiddel te verkrijgen. Daarnaast zou ze in 2019 meerdere malen geld hebben witgewassen wat afkomstig was uit enig misdrijf. Hoewel ze tijdens de politieverhoren in eerste instantie heeft ontkend dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, heeft zij ter terechtzitting in eerste aanleg bekend dat zij op slinkse manier achter de pincodes van de betrokken personen is gekomen, vervolgens geld van de rekeningen haalde en dat het geld meestal op haar rekening terechtkwam, maar dat het soms via andere rekeningen ging en dat zij al het geld dat zij op deze manier heeft verkregen, heeft vergokt.

Diefstal om te gokken

De zorgverlener zou naast de bovenstaande feiten ook diefstal hebben gepleegd door met de gestolen pinpas geld van rekeningen af te halen. Zij deed dat bij personen in haar naaste omgeving en kwetsbare personen voor wie zij zorg had. De zorgverlener heeft het geld vervolgens gebruikt om online te kunnen gokken:

“Verdachte heeft telkens op slinkse wijze geldbedragen afhandig gemaakt van personen in haar naaste omgeving en kwetsbare personen voor wie zij de zorg had. Zij heeft hen niet alleen financiële schade berokkend, maar ook het vertrouwen dat zij in haar hadden gesteld op grove wijze beschaamd. Zij heeft de belangen van de slachtoffers daarbij kennelijk ondergeschikt gemaakt aan de bevrediging van de eigen zucht naar gokken.”

Persoonlijke omstandigheden

Uit een over verdachte opgemaakt reclasseringsrapport van november 2020 komt het beeld naar voren van een kwetsbare vrouw met psychische problematiek die anderen geen deelgenoot maakt van haar problemen. Zo had de verdachte ten tijde van de tenlastegelegde feiten geen werk, weinig inkomen en zag online gokken als een 'snelle' manier om geld te verdienen. In plaats van dat het haar geld opleverde, bracht het haar alleen maar verder in de schulden. Zoals we weten is gokken nooit de oplossing voor financiële problemen. 

Tijdens de zitting in hoger beroep heeft verdachte verklaard dat zij als gevolg van de zogenoemde toeslagenaffaire in de schulden is geraakt en dat zij daardoor depressieve klachten en een gokverslaving heeft opgedaan, en dat die gokverslaving tot het plegen van strafbare feiten heeft geleid. Verdachte heeft daar in volle verantwoordelijkheid voor genomen en schaamte en spijt over haar gedrag geuit. De vrouw is thans erkend als gedupeerde in de toeslagenaffaire, waardoor veel van haar schulden op nihil zijn gezet. Zij heeft behandeling gehad voor haar gokverslaving en is nog bezig met het na-traject daarvan. Naar eigen zeggen ervaart zij geen drang meer naar gokken, maar heeft zij nog wel angst om daarin terug te vallen. Ze heeft op het moment nog geen werk, maar is wel bezig een onderneming op te zetten. 

Strafoplegging

Het hof overweegt dat verdachte wordt veroordeeld voor een groot aantal misdrijven, waarbij opgeteld een fors geldbedrag is weggenomen. Normaal gesproken zou er voor dit aantal misdrijven een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd worden. Het hof heeft echter besloten dit niet op te leggen gelet op de hiervoor beschreven persoonlijke omstandigheden van verdachte, op haar proceshouding, alsook op het tijdsverloop tussen de feiten en de afdoening van de zaak in hoger beroep.

Alles afwegend acht het hof oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden met een proeftijd van 2 jaren in combinatie met een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, passend. Het hof ziet geen aanleiding om aan de voorwaardelijke gevangenisstraf bijzondere voorwaarden te verbinden, nu verdachte reeds de voor haar noodzakelijke zorg en hulp ontvangt.

Wat leren we van deze casino rechtszaak?

Helaas kunnen mensen die aan een gokverslaving lijden moeilijk de gevolgen van hun acties inschatten. Tot deze conclusie kwam ook de vrouw in deze zaak. Door persoonlijke omstandigheden belandden zij in de schulden, kwam in een depressie terecht en heeft een gokverslaving opgedaan. Het is dan ook belangrijk om op tijd hulp in te schakelen wanneer je zelf lijdt aan een gokverslaving of wanneer iemand in jouw omgeving lijdt aan een gokverslaving.