transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Casinospeler versus exploitant online kansspelen (illegaal)

rechtszaak in duitsland speler vs illegaal casino

Geld terug krijgen van een online casino, klinkt te mooi om waar te zijn, maar is het mogelijk? Het antwoord op die vraag is ja, in Duitsland dan tenminste. In de afgelopen jaren zijn er meerdere uitspraken in Duitsland geweest waarbij spelers geld terug hebben gekregen van een niet-legale kansspelaanbieder. Dit is ook het geval bij de volgende zaak: Een casinospeler heeft jarenlang gespeeld bij een illegale casino weebsite en hier veel geld verloren. De exploitant van online kansspelen heeft hierdoor jarenlang geld ontvangen waar het eigenlijk geen recht op had. De vraag die bij de rechter ligt? 

Heeft de speler recht op teruggave van zijn verloren geld bij een lilegale aanbieder?

De zaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: Geanonimiseerde partij (eiser) en illegale exploitant van online kansspelen. De naam van de illegale aanbieder is (nog) niet bekend.
  2. De eis in deze zaak: Eiser heeft sinds begin 2019 deelgenomen aan online kansspelen die via een Duitstalige website werden aangeboden. Tegen mei 2020 had de eiser al bijna 62.700 euro verloren. Hij eiste het geld terug van de exploitant van online kansspelen, omdat het geen vergunning hadden en daardoor geen recht op het ontvangen geld.
  3. De uitspraak in deze zaak: De rechter heeft geoordeeld dat de exploitant van online kansspelen de geleden schade dient te vergoeden. De schade die de eiser heeft geleden, heeft plaatsgevonden tijdens een periode dat het voor kansspelaanbieders verboden was kansspelen aan te bieden in Duitsland. Hiermede is de gesloten kansspelovereenkomst nietig. Ook stelt de rechter dat de eiser niet had kunnen weten dat het hier om een illegale kansspelaanbieder ging. Het geld dat de exploitant heeft ontvangen door de uitgaven van de eiser is hierdoor onrechtmatig verkregen.
  4. De kosten: De exploitant van online kansspelen is veroordeeld tot het vergoeden van de volledige schade. Dit houdt in dat de exploitant de bijna 62.700 euro dient terug te betalen aan eiser. Over de verdeling van de proceskosten is nog niks bekend.

Samenvatting rechtszaak speler versus exploitant

De officiële uitspraak van de bovenstaande zaak (referentie 17 O 29/21) is nog niet gepubliceerd, maar de uitspraak is al wel bekend. Verwacht wordt dat de uitspraak in de komende weken wordt gepubliceerd op berlin.de, dit is de Berlijnse databank voor verordeningen en jurisprudentie. Het vonnis is wel al in handen van het advocatenkantoor CLLB Rechtsanwälte, het advocatenkantoor dat de eiser heeft bijgestaan.

Voordat er op de zaak wordt ingegaan is het eerst handig om wat achtergrondinformatie te verschaffen. Het aanbieden en organiseren van online kansspelen was tot eind juni 2021 verboden in Duitsland. Echter hield dit niet veel casino’s tegen toch de Duitse markt te betreden en bleven om online kansspelen aanbieden. Mede door het gebruik van Duitstalige websites werd het de spelers gemakkelijk gemaakt toegang te krijgen tot de websites en een spel te spelen.

Op 1 juli 2021 werd het verbod op online gokken in Duitsland versoepeld. Het aanbieden van de kansspelen voor eind juni 2021 echter illegaal. Spelers, die deelnamen aan deze kansspelen, hebben zodoende geld uitgegeven aan een illegaal casino. Dit betekent dat het geld van de spelers, dat het casino heeft ontvangen als een onrechtmatige transactie kan worden gezien. Er is namelijk geen rechtsgeldige grondslag geweest om dit geld te ontvangen. Advocaat István Cocron van CLLB Rechtsanwälte vertelt nog het volgende over de ongeldige grondslag: "Aangezien zij, lees kansspelaanbieders, aldus het verbod uit het Staatsverdrag inzake kansspelen hebben overtreden, hebben zij de gokinzetten echter zonder rechtsgrond ontvangen. Daarom moeten zij de spelers hun verliezen vergoeden." Spelers van casino's die een schadevordering instellen, kunnen er echter op vertrouwen dat de Duitse rechtbanken de onvoorwaardelijke geldigheid van het Staatsverdrag inzake kansspelen erkennen.

Wegens het onrechtmatig verkrijgen van het geld heeft de rechtbank geoordeeld om het verlies van de speler volledig te vergoeden.

De zaak die hieronder wordt toegelicht is geen uitzonderlijke zaak. Dit is er namelijk een van vele waar de speler geld terug krijgt van een illegaal casino. De arrondissementsrechtbank van Berlijn heeft op 18 mei 2022 geoordeeld dat de exploitant van online kansspelen de schade volledig moet vergoeden. De kansspelaanbieder, die een statutaire zetel in Gibraltar heeft, heeft voor een periode de wet overtreden. De eiser heeft sinds 2019 deelgenomen aan online kansspelen die via een Duitstalige website werden aangeboden. Tegen mei 2020 had de eiser een bedrag van bijna 62.700 euro verloren. Hij eiste vervolgens het geld terug van de exploitant van online kansspelen, omdat het geen vergunning had voor het aanbieden van online gokken in Duitsland.

De rechtbank is als volgt tot haar beslissing gekomen: Krachtens artikel 4, lid 4, van het Staatsverdrag inzake kansspelen was het aanbieden van online kansspelen in Duitsland verboden. Het online casino heeft, door het aanbieden van kansspelen, dit wetsartikel duidelijk geschonden. De Berlijnse rechtbank stelt dat de tussen de partijen gesloten kansspelovereenkomsten nietig zijn en de online kansspelaanbieder de inzetten van eiser onrechtmatig heeft verkregen. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat de schuld niet bij de eiser kan worden gelegd. De eiser had namelijk niet kunnen weten dat het om een illegale kansspelaanbieder ging. Ook kan de speler niet als roekeloos worden gesteld. Bijgevolg moeten gokverliezen worden terugbetaald omdat de speler niet daadwerkelijk gebruik had kunnen maken van het aanbod en de aanbieders een Duitse wet hebben overtreden. Wegens het onrechtmatig verkrijgen van het geld heeft de rechtbank geoordeeld om het verlies van de speler volledig te vergoeden.

Hoewel het verbod op online gokken in Duitsland inderdaad op 1 juli 2021 is versoepeld, betekent dit dus niet dat de exploitanten voor online kansspelen eerder niet fout zaten. "Dit geldt echter niet met terugwerkende kracht en voor het aanbieden van kansspelen is nog steeds een in Duitsland geldige vergunning vereist. De spelers hebben dus een goede kans om het geld terug te krijgen dat zij verloren dachten te hebben," aldus advocaat Cocron. Verwacht wordt dat dit niet de laatste zaak zal zijn betreffende spelers die hun verloren geld terug gaan eisen.