transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Samenvatting Jaarverslag Kansspelautoriteit 2020: Covid-19, prestaties en toekomstvisie

samenvatting jaarverslag 2020 KSA

35 nieuwe online casino's, en een terugblik op 2020 door de Kansspelautoriteit!

Ieder jaar komt de Kansspelautoriteit met een jaarverslag. In dit verslag zal de Kansspelautoriteit terugblikken op het jaar 2020, een jaar vol uitdagingen. Zoals we allemaal hebben gemerkt en gevoeld is er dit jaar iets anders, Covid-19. Corona heeft heel de wereld in haar greep, en ook de Kansspelautoriteit kon hier niet aan ontkomen. Maar naast de grote uitdagingen wordt er ook gekeken naar de toekomst, in 2021 verwacht de Kansspelautoriteit aan 35 casino’s een vergunning te kunnen verlenen om hun online casino’s te openen. In dit blog zal het belangrijkste uit het jaarverslag besproken worden en kijken we naar de toekomst die de Kansspelautoriteit voor ogen heeft.

In dit artikel:

Voorwoord René Jansen

Modernisering kansspelbeleid
Cruks en CDB, keuring spellen, beleidsregels, verslavingspreventiefonds, woordmerk

2020 aan de hand van kerntaken
Reguleren van de kansspelmarkt, toezicht en handhaving, bevorderen verslavingspreventie, geven van voorlichting

Organisatie
Strategie en strategische doelen

Financiën


Voorwoord René Jansen

Het jaarverslag begint met een kort verhaal van René Jansen. Hij geeft al aan dat vergeleken met 2019, 2020 geen groots jaar was op het gebied van historie. Waar in 2019 het wetsvoorstel Kansspelen op afstand werd aangenomen, zijn er dit jaar vooral voorbereidende werkzaamheden getroffen. De wet Kansspelen op afstand is volgens René Jansen eerder een uitbreiding van het Nederlandse kansspelbeleid dan een nieuwe wet op zich. Zo stelt deze wet meer eisen op het gebied van het voorkomen van verslaving. Ook zal de wet strengere eisen stellen aan het maken van reclame voor kansspelen en het zoeken nieuwe van spelers. 2021 zal wéér een historisch jaar worden voor kansspelen in Nederland, de markt voor kansspelen op afstand gaat namelijk open!

De Kansspelautoriteit gaat vanaf 1 april 2021 beginnen met het bekijken van vergunningaanvragen, dit is dan ook de datum dat de wet Kansspelen op afstand in zal gaan. Maar dit betekent niet dat je deze zomer al zult kunnen genieten van een gokspel via een online casino volgens Nederlandse wetgeving, hiervoor zullen we moeten wachten tot 1 oktober 2021. Dat het een half jaar zal duren voordat de eerste vergunningen verleend zullen worden heeft een reden, namelijk om iedere casino die een aanvraag doet een gelijke kans te geven. Elk casino dat zich ‘netjes’ heeft gedragen en een vergunning heeft aangevraagd zal dan een vergunning krijgen. Met ‘netjes’ wordt bedoeld dat de casino’s zich niet alleen op de Nederlandse klanten hebben gericht de afgelopen tijd, zoals door op hun site de optie te geven om de site in het Nederlands te zien (in plaats van bijvoorbeeld in het Engels).

Ook al was 2020 niet het grootste jaar voor de Kansspelmarkt, op de achtergrond is een hoop gebeurt. Er is uitvoerig voorbereid op het ingaan van de wet Kansspelen op afstand. Natuurlijk moet er ook worden nagedacht over hoe het toezicht op casino’s in zijn werk zal gaan als de vergunningen eenmaal zijn gegeven. Er zullen waarschijnlijk meteen 35 vergunninghouders zijn op 1 oktober, deze vergunninghouders moeten allemaal goed in de gaten gehouden worden door de Kansspelautoriteit.

In 2020 is de Kansspelautoriteit veel bezig geweest met het programma ‘Administratieve ondersteuning/ Informatievoorzieningen. Wat dit eigenlijk inhoudt is dat binnen de Kansspelautoriteit is gezorgd voor een goede structuur. Op deze manier wordt alle informatie goed opgeslagen en verwerkt, zo kunnen vergunninghouders goed en efficiënt in de gaten gehouden worden.

Ook heeft de Kansspelautoriteit haar motto verandert van ‘Veilig spelen op een eerlijke markt’ naar ‘Veilig spelen’. Dit hebben ze gedaan, omdat ze het eerste motto toch te onduidelijk vonden. Het uiteindelijke doel van de Kansspelautoriteit is de speler te beschermen, hoe ze dit doen zal in dit blog worden verteld!

Modernisering kansspelbeleid

Modernisering houdt in dat het oude Kansspelbeleid is gestoken in een nieuw jasje. Zo is deze wet uitgebreid en aangepast aan de 21e eeuw. Het oude beleid kwam namelijk uit 1964, dat is alweer wat jaartjes geleden natuurlijk. De nieuwe wet Kansspelen op afstand heeft als grootste vernieuwing de legalisering en regulering van online kansspelen. Legalisering betekent dat het spelen van online kansspelen vanaf nu legaal zal zijn bij aanbieders met een Nederlandse vergunning, en regulering houdt in dat de casino’s die een Nederlandse vergunning hebben een aantal regels zullen moeten volgen en dat ze ook hierop zullen worden gecontroleerd.

Cruks en CDB

Een groot onderdeel van de nieuwe kansspelwet is het onderdeel ‘verslavingspreventie’, ook wel het voorkomen van verslaving. Onderdeel van het voorkomen van verslaving is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) en de Controle Databank (CDB). Het Cruks is een register waarin spelers worden geregistreerd op het moment dat zij een risico lopen op een gokverslaving. Als een speler in dit register staat, kan hij/zij niet meer meedoen aan online gokspellen, bij geen enkel casino met een Nederlandse vergunning. In de CDB moeten casino’s zelf gegevens bijhouden van spelers zodat de Kansspelautoriteit hier makkelijk toezicht op kan houden. Inschrijving in het Cruks kan de speler zelf vrijwillig regelen, maar kan ook verplicht worden.

2020 was het jaar waarin de Cruks en CDB zijn opgezet. In 2021 zal er nog worden gewerkt aan het werven van medewerkers voor deze onderdelen, het maken van de systemen en alles werkzaam maken.

Keuring spellen

Elke casino dat een spel gaat aanbieden op haar website moet deze spellen laten keuren. In 2020 heeft de Kansspelautoriteit een keuringsschema gemaakt. Dit schema maakt het makkelijk om een spel te keuren. Een casino mag niet zelf haar spellen gaan keuren maar moet dit doen via een instelling welke ook wel een keuringsinstelling heet. Deze instelling gaat dan voor het casino de spellen keuren.

Beleidsregels

Er zijn in 2020 een aantal beleidsregels gemaakt, deze beleidsregels zijn eigenlijk gewoon regels waar de casino’s zich aan moeten gaan houden. Uit dit beleid wordt het voor casino’s, die een vergunning aan willen vragen, duidelijk waar zij aan moeten voldoen om zo een vergunning te krijgen. Om dit beleid te testen zijn er in november tests uitgevoerd, tijdens deze tests hebben een aantal bedrijven geprobeerd een vergunning aan te vragen, zo werd voor de Kansspelautoriteit duidelijk of het beleid duidelijk genoeg was.

In de tweede helft van 2020 heeft de Kansspelautoriteit de al bestaande Wegwijzer speelautomaten voor gemeente gemoderniseerd. Gemeenten zullen een belangrijke partner worden van de Kansspelautoriteit voor het houden van toezicht op online casino’s.

Verslavingspreventiefonds

Er zal ook een verslavingspreventiefonds (Vpf) komen, dit fonds zal worden betaald door de kansspelheffing op risicovolle spellen. Deze kansspelheffing is een belasting die aanbieders van spellen met een groot risico op verslaving betalen. Dit fonds is opgericht om:

 • Personen anoniem te helpen met hun verslaving;
 • Om onderzoek te doen naar het voorkomen van verslaving;
 • Een punt te zijn waar mensen naartoe kunnen gaan als ze vragen hebben over verslaving hebben, of een naaste hebben die verslaafd is.

Woordmerk

In 2020 is er ook gewerkt aan een woordmerk, dit is een soort logo waarmee een casino kan aantonen dat zij een vergunning hebben verkregen van de Kansspelautoriteit.

2020 aan de hand van kerntaken

De Kansspelautoriteit is opgericht met vier taken:

 • Reguleren van de kansspelmarkt door het verlenen van vergunningen;
 • Houden van toezicht op vergunninghouders en handhaven;
 • Bevorderen verslavingspreventie;
 • Geven van voorlichting en informatie over aan kansspelen gerelateerde zaken.

Reguleren van de kansspelmarkt

Speelautomaten

Om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van speelautomaten moet een casino aan strenge eisen voldoen. Deze eisen hebben als doel om:

 • Een veilige markt te creëren;
 • Een eerlijke markt te creëren;
 • Een betrouwbare markt te creëren.

Een bedrijf mag niet van slecht levensgedrag zijn, dit houdt in dat ze volgens de regels handelen.

Loterijen

Elke loterij die een vergunning heeft om meerdere jaren op rij loterijen te houden moet een melding doen bij de Kansspelautoriteit wanneer zij nieuwe bestuurders/commissarissen aanstellen. De Kansspelautoriteit zal dan onderzoek doen naar deze bestuurders/commissarissen of ze wel betrouwbaar zijn.

In 2020 zijn door de Kansspelautoriteit 33 vergunningen voor éénmalige loterijen gegeven, dit soort loterijen worden ook wel incidentele loterijen genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld loterijen van een voetbalclub of kerk die geld inzamelen. De belangrijkste voorwaarde voor zo een vergunning is dat minimaal 40 procent van de opbrengst naar het doel gaat van de loterij.

Door corona waren er 6 aanvragen voor een vergunning ingetrokken en 4 al verleende vergunningen zijn ingetrokken. Dit omdat deze loterijen, met de maatregelen die gelden door corona, niet gehouden konden worden.

Met ingang van 22 oktober 2020 houdt de Kansspelautoriteit in bepaalde gevallen beter toezicht op deze incidentele loterijen. Vanaf dit moment zal de organisator van de loterij altijd verantwoordelijk zijn voor de loterij, ook al laat de organisator misschien iemand de loterij regelen.

Arcadehallen

Iedereen is wel bekend met een arcadehal, misschien kwam je er als kind al wel. De Kansspelautoriteit maakt zich zorgen over het risico dat kinderen verslaafd kunnen raken aan kermisautomaten. Deze kermisautomaten hebben vaak veel weg van een kansspel zoals deze te vinden zijn in casino’s. Vanaf oktober 2020 gaat de Kansspelautoriteit ermee aan de slag om deze kermisautomaten langzaam te laten verdwijnen uit arcadehallen.

Het houden van toezicht op vergunninghouders en handhaving van de regels

In Nederland is het in principe illegaal om een kansspel aan te bieden, tenzij je hier een vergunning voor hebt. In 2020 heeft de Kansspelautoriteit de volgende taken uitgevoerd om toezicht en handhaving toe te gaan passen:

 • Lasten onder dwangsom vanwege lootboxen
  • In oktober 2020 is er een last onder dwangsom (een soort boete) opgelegd aan EA voor het aanbieden van loot boxes in de voetbalgame FIFA. Deze loot boxes bevatte voetbalspelers waarmee spelers van het spel een beter team konden bouwen, deze loot boxes kostte geld en er was geen zekerheid op een goede speler. Volgens de Kansspelautoriteit vergroot dit de kans op kansspelverslaving onder kinderen/jongeren. Daarnaast is dit in strijd met de Wet op de Kansspelen omdat een kansspel waarbij een prijs of premie te winnen is, alleen aangeboden mag worden als hier een vergunning voor is.
 • Afronding Actie Cash Centers
  • In 2020 is het onderzoek naar Cash Centers (een nieuwe variant op gokzuilen) afgerond, alles wat de Kansspelautoriteit heeft onderzocht is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In 2019 waren 95 ‘cash centers’ in beslag genomen. Dit waren plekken waar het geld van illegale gokpraktijken werd verwerkt.
 • Ondersteuning gemeenten
  • In 2020 heeft de Kansspelautoriteit 60 keer assistentie gegeven aan gemeenten en/of politie. Er werd dan geholpen met het aanpakken van illegale gokpraktijken.
 • Onderzoeken na intrekken exploitatievergunning
  • De Kansspelautoriteit startte in 2020 22 keer een onderzoek naar aanleiding van het intrekken van exploitatievergunningen voor speelautomaten op eigen verzoek door exploitanten.
 • Illegaal online aanbieden kansspelen
  • De Kansspelautoriteit stelde in 2020 3 boeterapporten op. In totaal is er voor zo een EUR 600.000,- aan boetes opgelegd. EUR 500.000, - moest betaald worden door een bedrijf uit Curaçao en EUR 100.000, - door een betrokken privépersoon.
 • Illegale online bingo’s
  • Door de Lockdowns in 2020 in verband met corona zijn er veel online bingo’s gehouden. De Kansspelautoriteit ging ook soepeler om met online bingo’s om mensen wat entertainment te bieden tijdens de Lockdowns.
 • ‘Coronaproof gokken’
  • Aanbieders van online kansspelen zagen kansen tijdens de Lockdowns en adverteerde voor coronaproof gokken. Alle adverteerders werd gevraagd de overtreding te staken, in twee gevallen moest er een boete worden betaald.
 • ‘Diploterijen’ via Facebook
  • Diploterijen zijn loterijen die via Facebook worden gehouden. Samen met Facebook is de Kansspelautoriteit in 2020 aan de slag gegaan om deze illegale loterijen te stoppen.

Bevorderen van verslavingspreventie

Zoals al eerder genoemd is er in 2020 veel gewerkt aan het voorkomen van verslaving. 2020 stond in het teken van voorbereiden, en er is hard gewerkt aan manieren om verslaving te voorkomen.

Geven van voorlichting en informatie

In 2020 heeft de Kansspelautoriteit 59 nieuwsberichten gepubliceerd. De Kansspelautoriteit maakt ook veel gebruik van sociale media, zo worden LinkedIn en Twitter gebruikt voor de zakelijke markt en Facebook voor de spelers.

Nieuwsbrieven

Elke 2 weken werd er een nieuwsbrief verzonden om mensen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Modernisering website

Omdat er in 2021 een hele nieuwe markt ontstaat is het belangrijk dat hier een goede website bij komt kijken. Alle informatie wordt optimaal vertoond, zo is alles makkelijk te vinden.

Publieke optredens en blogs voorzitter raad van bestuur

De Kansspelautoriteit vindt het belangrijk om een zichtbare toezichthouder te zijn. Door corona was het moeilijk om publiekelijk zichtbaar te zijn, maar door middel van blogs van de voorzitter van de raad van bestuur, René Jansen heeft de Kansspelautoriteit geprobeerd publiekelijk zichtbaar te blijven voor spelers en bedrijven. Dit houdt in dat de Kansspelautoriteit het belangrijk vindt om gezien te worden, in plaats van alleen maar op de achtergrond bezig te zijn.

Publieksvoorstellingen

De Kansspelautoriteit heeft een publiekstelefoon, deze kan elke dag gebeld worden tussen 9 en 13 uur. Door middel van deze telefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is ook mogelijk om per e-mail vragen te stellen aan de Kansspelautoriteit.

In 2020 ontving de Kansspelautoriteit een aantal vragen via deze platformen:

 • 928 telefonische vragen;
 • 1857 vragen via de e-mail.

Organisatie

Strategie en strategische doelen

Zoals al eerder genoemd is de missie aangescherpt, zo is de missie van de Kansspelautoriteit van ‘Veilig spelen op een eerlijke markt’ verandert naar ‘Veilig spelen’. Hierdoor wordt duidelijk dat de speler het belangrijkste is voor de Kansspelautoriteit. Onder veilig wordt gezien:

 • Een eerlijk spel;
 • Voldoende aandacht voor verslavingspreventie;
 • Zonder criminaliteit (zoals witwassen) en illegaliteit (het overtreden van regels).

Er zijn 5 strategische doelen opgesteld, namelijk:

 • Veiligheid doorgronden. Wat zijn de risicofactoren precies voor de verschillende kansspelsoorten?
 • Spelers kennen. De Kansspelautoriteit weet welke kansspelen worden gespeeld en door wie, en begrijpt deze spelers ook;
 • Eerlijke markt. Een markt waar spelers veilig kunnen spelen;
 • Samen sterk. De medewerkers van de Kansspelautoriteit werken samen aan een doel: dat de speler veilig kan spelen;
 • Efficiënte processen en systemen. Zo kan er beter toezicht worden gehouden.

Financiën

Omdat het jaar 2020 in het teken stond van voorbereidingen en investeringen voor de onlinekansspelmarkt, is er veel geld uitgegeven. Omdat de wet Kansspelen op afstand nog niet ingegaan is, heeft de Kansspelautoriteit ook nog weinig inkomstenbronnen. Dit betekende in 2020 dat er een verlies is geweest van 1,7 miljoen euro. Dit is natuurlijk logisch, op het moment dat de wet Kansspelen op afstand in zal gaan, zullen de inkomsten gaan stijgen. De Kansspelautoriteit zal dan kansspelbelastingen ontvangen van de online casino’s. Daarnaast moeten de online casino’s betalen voor een vergunning, dus dat zijn ook weer inkomsten. De verwachting is dat alle kosten die gemaakt zijn tijdens het voorbereiden van de wet Kansspelen op afstand, zullen worden terugverdiend binnen 10 jaar na het ingaan van de wet.