transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Rechtszaak Kroon vs gedaagde

Kroon casino rechtszaak

23 maart 2016 - ECLI:NL:RBDHA:2016:3077

Een anonieme speler heeft gebruik gemaakt van een bug in het systeem in 2015 bij Kroon casino. De speler stortte geld met een Paysafecard terwijl er geen geld werd afgeschreven van de prepaid kaart.

De rechtszaak

  1. De partijen in deze zaak zijn: Kroon Casino en geanonimiseerde partij (gedaagde).
  2. De eis in deze zaak: Kroon Casino vordert dat gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van € 113.429 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 maart 2015, dat voor recht wordt verklaard dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kroon Casino, dat gedaagde wordt verboden een account op eigen naam dan wel andermans naam aan te maken op de website van Kroon Casino, dat gedaagde na het vonnis een opgave verstrekt omtrent vermogen, inkomen en goederen, dat gedaagde wordt veroordeeld tot betalen van een dwangsom van € 500 bij iedere niet-nakoming van het gevorderde, dat voor recht wordt verklaard dat gedaagde niet te goeder trouw was en dat gedaagde de proceskosten moet betalen van € 1.909,29.
  3. De uitspraak in deze zaak: Deze uitspraak is gewezen door Rechtbank Den Haag. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vordering tot terugbetaling toewijsbaar is. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door doelbewust misbruik te maken van een bug in het systeem door valselijke betalingen te verrichten op zijn casinorekening, wetende dat daar geen werkelijke betalingen aan Kroon Casino tegenover stond. Volgens de rechtbank is er sprake van een onrechtmatige daad in de vorm van opzet.
  4. De kosten: Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling aan Kroon Casino van een bedrag van € 113.429. Daarnaast wordt gedaagde veroordeeld in de proceskosten en beslagkosten ter hoogte van € 9.235,35.

Samenvatting rechtszaak Kroon casino vs gedaagde (anoniem)

Kroon Casino (tegenwoordig Winner casino) is een aanbieder van online kansspelen. Gebruikers dienen zich te registreren bij Kroon Casino. Gedaagde is sinds 27 januari 2015 geregistreerd bij Kroon Casino. Gebruikers die om geld spelen, kunnen dit onder meer doen door geld te storten op hun casinorekening met een paysafecard. Dit is een online-prepaid betaalmiddel. In de periode van 4 februari 2015 tot en met 8 april 2015 kon, als gevolg van een bug in het systeem van Kroon Casino, met een paysafecard geld worden gestort op de casinorekening van een gebruiker zonder dat dit geld daadwerkelijk werd afgeschreven van de paysafecard en bijgeschreven op de bankrekening van Kroon Casino. Gedaagde heeft gebruik gemaakt van de bug door een tegoed van € 113.994 bij te schrijven op de casinorekening. Dit tegoed is vervolgens in etappes uitbetaald op de eigen bankrekening van gedaagde. Nadat Kroon Casino de bug had ontdekt, hebben zij het account van gedaagde geblokkeerd en gedaagde verzocht om het onterecht betaalde bedrag terug te storten. Gedaagde heeft hier geen gevolg aan gegeven.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de vordering tot terugbetaling toewijsbaar is. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door doelbewust misbruik te maken van een bug in het systeem door valselijke betalingen te verrichten op zijn casinorekening, wetende dat daar geen werkelijke betalingen aan Kroon Casino tegenover stond. Volgens de rechtbank is er sprake van een onrechtmatige daad in de vorm van opzet. ECLI:NL:RBDHA:2016:3077, Rechtbank Den Haag, C-09-494207-HA ZA 15-922 (rechtspraak.nl).