transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Vergunningen verleend door de Kansspelautoriteit: wat te verwachten?

*Een absolute aanrader als je benieuwd bent waar een online casino allemaal aan moet voldoen om actief te zijn op de Nederlandse markt, of wanneer je zelfs overweegt zelf een online casino te openen!*

1 april 2021 was het dan eindelijk over, een moment waar we in de 'Nederlandse online casinowereld' lang op hebben gewacht. We wisten al dat het eraan zat te komen, maar toch was het erg leuk om (al vroeg in de ochtend) het nieuwsbericht hierover van de Kansspelautoriteit (Ksa) te zien op 1 april. Het digitale portaal was officieel geopend: het portaal waarop online casino's die graag actief willen zijn op de Nederlandse markt vergunningaanvragen konden indienen. Wij van Top Casino vinden het in ieder geval fantastisch! En om alles nog eens op een rijtje te zetten bespreken we allereerst hoe zo een vergunningaanvraag er dan precies uitziet. En daarna: wat kunnen we straks precies verwachten wanneer de Nederlandse legale online casinomarkt opent op 1 oktober 2021?


De eisen aan een vergunning voor online kansspelen volgens Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa)

Nederland is een streng land als het gaat om het verlenen van een vergunning aan online casino's. Sterker nog: de algemene deler in 'kansspelwereld' is dat Nederland zo'n beetje de meest strenge aanvraagprocedure kent... De eisen zijn inderdaad niet mals en de controlemogelijkheden voor de Ksa op grond van de wetgeving zijn stevig (lees hier meer over juridische aspecten van online gokken in Nederland).

Stel je nu voor: jij bent als speler weleens benieuwd waar een online casino allemaal wel niet aan heeft moeten voldoen (om actief te mogen zijn in Nederland). Of misschien denk je wel, 'is het niet iets voor mij, het starten van een eigen online casino'? Wat we je direct kunnen vertellen is dat dit niet makkelijk is (en dat is op zich maar goed ook, want de strenge controle dient er uiteindelijk toe om de consument te beschermen).

Stap 1: de algemene eisen aan een vergunning voor online kansspelen in Nederland

Allereerst is het goed om direct met de deur in huis te vallen: een vergunning op grond van Wet Koa kost geld. Je betaalt immers € 48.000,- voor de aanvraagprocedure. De Kansspelautoriteit moet immers flink wat uren steken in de beoordeling van de aangeleverde documentatie. En hieraan zit ook een kleine 'catch' verbonden... Het is namelijk zo dat er ook bij afwijzing geen teruggave van dit bedrag plaatsvindt. Belangrijk dus, om te zorgen dat een aanvraag volledig netjes wordt ingediend. Daarna stelt de Ksa duidelijke eisen aan de kwaliteit van de documentatie. Alle bestanden voldoen aan de volgende eisen:

  • Goed leesbaar
  • Uitsluitend in PDF format
  • In kleur
  • Resolutie van 300 dpi/ppi of hoger
  • Doorzoekbaar via Optical Character Recognition

Daarbij horen de documenten in keurig Nederlands opgesteld te worden (uitzonderingen gelden voor bepaalde B2B contracten, audit-rapporten en certificeringen, of bijvoorbeeld ICT-gerelateerde documenten.

Stap 2: Algemene bedrijfsinformatie

De procedure en ook de volgorde van hoe documenten aangeleverd moeten worden is logisch. Zo begint het hierbij met wat algemene zaken, waarmee de Ksa beoogt de aanvrager beter te leren kennen. Hierbij worden vereist: een uittreksel handelsregister (niet ouder dan 60 dagen voorafgaand aan de aanvraag), de statuten (voor inzicht in de BV structuur) en een actueel organogram.

Stap 3: Het aantonen van betrouwbaarheid van de organisatie

Betrouwbaarheid is een zeer belangrijk punt binnen de aanvraag. Het dient aangetoond te worden in hoeverre bijvoorbeeld (gelieerde) firma's al dan niet eerder in faillissement hebben verkeerd, in hoeverre bestuurders betrouwbaar zijn en hetzelfde geldt voor (hoger geplaatste) medewerkers. De Ksa deelt een handig voorbeelddocument voor dit onderdeel van de aanvraag.

Stap 4: Integriteitstoets

In het kader van integriteit vergt de Ksa eveneens informatie. Hierbij dien je integriteitsbeleid op te stellen waarbij risico's in kaart worden gebracht. Deze module uit het Koa Portaal vraagt je bijvoorbeeld in te gaan op sleutelfiguren uit de organisatie, en in hoeverre er risico's bestaan in het kader van integriteit. Er wordt eveneens gevraagd om integriteitsbeleid. Artikelen 4.1. en 4.2. van de Beleidsregels Vergunningverlening Koa vragen eveneens aan de aanvrager inzicht te geven in het beleid: hoe beoordeelt de aanvrager bijvoorbeeld bepaalde functies?

Stap 5: Continuiteit

De Kansspelautoriteit (de Nederlandse overheid in het algemeen) wil er zeker van zijn dat online casino's met een Nederlandse vergunning stabiel zijn op hfinancieel gebied. Allereerst wordt daarom gevraagd een formulier in te vullen waarin verklaringen worden gedaan over dergelijke zaken. Ook is het verplicht een assurancerapport op te leveren, opgesteld door een daartoe bevoegde auditor, dat (o.a.) inzicht geeft in de volgende zaken:

  • Heeft de aanvrager ooit verkeert in staat van faillissement?
  • Is er sprake geweest van liquidatie?
  • Is er ooit surceance van betaling verleend?
  • Rust er (of heeft er ooit gerust) executoriaal beslag op het vermogen van de aanvrager?

Belangrijk hierbij is dat de aanvrager een assurancerapport indient dat niet ouder is dan 60 dagen voorafgaand aan de aanvraag van de vergunning voor online kansspelen in Nederland.

Stap 6: Informatie over betalingstransacties

Zoals we weten is consumentenbescherming een zeer belangrijk onderdeel van de reden voor het inwerkingtreden van de Wet Koa. Veiligheid op het gebied van betalingen is daarom ook iets waar de aanvrager zekerheid over moet verschaffen. Bij deze module van de vergunningsaanvraag zal de aanvrager een beleidsdocument moeten aanleveren met informatie over betaalinstrumenten en betaaldienstverleners waarvan gebruik zal worden gemaakt bij betalingen tussen aanvrager en speler. Ook dient aangetoond te worden dat de gebruikte betaalinstrumenten zijn uitgegeven door een Europees erkende kredietinstelling.

Stap 7: Wwft en Matchfixing

De Kansspelautoriteit dient een goed beeld te krijgen van het beleid op het gebied van risico's op witwassen en financieren van terrorisme. Hiervoor hoort de aanbieder een beleidsstuk op te stellen, die conformeren aan paragraaf 9 van de Beleidsregels Koa. Er moet aandacht besteed worden aan clientenonderzoek, melden van ongebruikelijke transacties en ook een deel over hoe het casino omgaat met risico's op matchfixing.

Stap 8: Sanctiewet

De Kansspelautoriteit vraagt hier om een verklaring die voldoet aan de volgende omschrijving:

"Op grond van de Sanctiewet 1977 is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een
gesanctioneerd persoon, entiteit of land. De aanvrager voldoet als hij
verklaart dat hij de kansspelen op afstand volgens de Sanctiewet 1977
gestelde voorschriften organiseert."

Stap 9: Financiele stabiliteit

Aanvrager dient aan te tonen dat er sprake is van voldoende continuiteit in financien. Daarbij relevant: er dient een financiele zekerheidsstelling gegeven te worden, evenals uitleg over hoe spelerstegoeden gescheiden worden (denk aan een derdengeldenrekening).

Stap 10: Consumentenbescherming

Voor de aanbieder is het noodzaak te zorgen dat er helder verslavingspreventiebeleid wordt opgesteld. Via de ASTERIG methode verrichten aanbieders dan eerst een risicoanalyse. Slots komen hierbij meestal uit op zeer hoog risico (op kansspelverslaving) en sports betting op hoog risico (ook bij live sports betting trouwens). Het verslavingspreventiebeleid dient daarna afgestemd te worden op die risico's. Hetzelfde geldt voor het marketingbeleid.

Stap 11: Technische zaken

Het spelsysteem van de aanbieder wordt gekeurd. Dit houdt meestal in dat providers een verklaring dienen te verstrekken over de spellen die zij aan aanbieder licenseren. Ook moet de aansluiting met CRUKS gelegd worden, waarbij auditors van de Ksa kijken of dit goed werkt.

Heb je het idee dat je als aanbieder aan alle eisen hebt voldaan en heb je alles netjes ingeleverd bij de Ksa? Dan maak je € 48.000,- over, stuur je een bewijsje van de betaling, en gaat de Ksa aan de slag met de aanvraag!

Meer van dit soort kennisblogs lezen? Bekijk de Top Casino pagina voor Juridische informatie!